Lumito: Årsredovisning för 2022

Lumito AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://lumito.se/rapporter/ samt i bifogad bilaga. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Mattias Lundine-post: ml@lumito.setel: 076-868 45 09 PDFPDF

Årsredovisning för 2021

Lumito AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://lumito.se/rapporter/ samt i bifogad bilaga.     För ytterligare information, vänligen kontakta:   Mattias Lundin, VD Lumito e-post: ml@lumito.se www.lumito.se     Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett […]

Lumito publicerar Årsredovisning 2020

Lumito AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2020 nu är publicerad, se bifogad fil. Länk till Bolagets övriga ekonomiska rapporter, https://lumito.se/rapporter/   För ytterligare information kontakta: Lumito AB publ, vd, Mattias Lundin, e-post: ml@lumito.se, telefon: +46(0)768 68 45 09 Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna […]

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. By clicking ”Accept”, you consent to our use of cookies. Cookie Policy.