Dr. Gopalakrishnan och Lumitos poster erhåller tredje plats vid R&D Summit: Institutes for Excellence Launch på UHCW NHS Trust

Fredagen den 15 september belönades Lumito med en tredjeplats i en postertävling under R&D Summit på UHCW NHS Trust. Postern, med titeln ”Utility of Upconversion Nanoparticles (UCNP) Based Immunohistochemistry in Diagnostic Renal Biopsies – A Proof of Concept Study”, är den poster som i juni presenterades på kongressen Liverpool Pathology 2023 av Dr. Kishore Gopalakrishnan. […]

Lyckad närvaro för Lumito på European Congress of Pathology

Lumito deltog med monter på European Congress of Pathology i Dublin den 10–12 september. Kongressen samlade totalt 4 448 personer, och intresset för Lumitos monter var stort. Ett ökat intresse visades även från återkommande besökare och potentiella distributörer. European Congress of Pathology rankas som en av Europas ledande kongresser inom patologi. Kongressen ger utställande företag […]

Lumito tecknar avtal med Uniogen Oy

Lumito AB och det finska bolaget Uniogen Oy har tecknat ett samarbetsavtal för produktion av Lumitos immunohistokemiska reagens-kit, SCIZYS Erbium Kit. Reagens-kitet ingår i Lumitos produkterbjudande och är baserat på uppkonverterade nanopartiklar. Lumito har sedan juni 2022 haft en avsiktsförklaring på plats, ett Letter of Intent, med Uniogen Oy (tidigare Kaivogen Oy). – Lumitos produkt […]

Lumito AB publicerar kvartalsrapport 2, 2023

Första halvåret, 1 januari till 30 juni 2023 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -14 668 (-13 610) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,09) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -13 734 (-14 636) TSEK. Likvida medel uppgick […]

Det lovande resultatet från Lumitos första internationella förstudie presenterades på Liverpool Pathology 2023

Resultatet från Lumitos första internationella förstudie påvisar att det är möjligt att med hjälp av Lumitos teknik upptäcka deposition av immunoglobulin och komplement i njurvävnad. Resultatet infriar de förhoppningar som låg till grund när studien inleddes och påvisar att Lumitos teknik har potentialen att etableras inom njurdiagnostik. I maj avslutades Lumitos första internationella förstudie, Utility […]

Lumitos reflektioner efter EACR Congress 2023

Förra veckan deltog Lumitos marknadsteam för första gången på EACR (European Association for Cancer Research) Congress 2023 i Turin, Italien, vilket för Lumito var ett framgångsrikt och inspirerande event. På EACR Congress möts tusentals människor som verkligen vill göra skillnad, låta sig inspireras och komma på nya väsentliga lösningar för mänskligheten genom sin forskning. Lumito […]

Mangold Insight publicerar kommentar på deras senaste bolagsanalys av Lumito

Mangold Insight har idag publicerat en kommentar kring deras senaste bolagsanalys gällande Lumito som publicerades den 14 mars. Kommentaren på bolagsanalysen är en uppdragsanalys och går att läsa här men den finns också uppladdad på Lumitos hemsida här. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Mattias Lundine-post: ml@lumito.setel: +4676-868 45 09 Lumito Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. […]

Lumito närvarar på 19th European Congress on Digital Pathology i Budapest

Lumito närvarar på 19th European Congress on Digital Pathology i Budapest, 14–17 juni 2023. På plats finns Lumitos projektledare Krzysztof Krawczyk tillsammans med bolagets CTO Andreas Johansson. Krzysztof håller även en posterpresentation. Se bild som bilaga från första dagen. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Mattias Lundine-post: ml@lumito.setel: +4676-868 45 09 Lumito Lumito är specialiserat inom medicinsk […]

CE-märkning och lansering av SCIZYS blir försenad

Bolagets målsättning som tidigare kommunicerats, om att lansera produkten SCIZYS under första halvåret 2023, kommer dessvärre inte vara möjligt. Bedömningen är dock fortsatt att lansering är möjlig under 2023. Det externa oberoende testföretaget för regelverksefterlevnad som genomför bland annat EMC-testning av SCIZYS, har inkommit med en del av sin återkoppling. Mycket är bra, men innebär […]

Lumito lanserar ny hemsida

Lumito har nu lanserat en ny hemsida. Hemsidan är utformad för att bättre spegla Lumitos pågående kommersialiseringsfas, med särskilt fokus på produkten SCIZYS inför den kommande produktlanseringen. Besök vår nya hemsida här! För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Mattias Lundine-post: ml@lumito.setel: +4676-868 45 09 Lumito Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade […]

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. By clicking ”Accept”, you consent to our use of cookies. Cookie Policy.