Forskargrupp vid Tyndall National Institute har fått en artikel publicerad om användning av uppkonverterade nanopartiklar

En forskargrupp vid Tyndall National Institute i Cork, Irland, har fått en artikel publicerad i Biomedical Optics Express med titeln ”High contrast breast cancer biomarker semi-quantification and immunohistochemistry imaging using upconverting nanoparticles”. I forskningsstudien används Lumitos teknologi med uppkonverterade nanopartiklar (UCNPs). I artikeln undersöks användningen av UCNPs för att särskilja olika nivåer av HER2 i […]

Valberedning i Lumito utsedd inför årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför Lumitos årsstämma 2024 har nu utsetts. I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2023 ska Lumitos valberedning bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik per den sista bankdagen i september från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera […]

Lumito närvarar på Digital Pathology & AI Congress i London

Den 7–8 december ställer Lumito ut med egen monter på den årliga Digital Pathology & AI Congress i London. Närvaron är en del av bolagets varumärkesbyggande arbete inom bolagets primära målgrupp, inför den kommande lanseringen av SCIZYS. – Det är viktigt för oss att bygga upp ett förtroende kring vårt varumärke och produkt. Vi arbetar […]

Lumito har startat en intern förstudie för multiplexing

Lumito har startat en förstudie där syftet är att undersöka möjligheterna med multiplexing, genom att addera ytterligare en nanopartikel inmärkning till bolagets unika UCNP-baserade teknologi. Det finns ett uttalat behov från marknaden kring önskemål om multiplexing för att ytterligare underlätta och effektivisera arbetet inom vävnadsanalys. Lumito erbjuder multiplexing redan nu med dagens produkt genom att […]

Lumito presenterar på Mangold Insight i Malmö den 2 november

Den 2 november kl. 12.20 håller Lumitos VD, Mattias Lundin, en företagspresentation på Mangold Insights investerarträff i Malmö. Var: Mangold, Stortorget 17, 211 22 MalmöNär: 2 november kl. 12.20-12.40Anmälan: https://mangold.se/evenemang/mangold-insight-investerardag-2-november/ Presentationen kommer att spelas in och publiceras på Lumitos hemsida i efterhand. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Mattias Lundine-post: ml@lumito.setel: +4676-868 45 09 Lumito Lumito är […]

Nu kan du se presentationen av Mattias Lundin på BioStock Life Science Summit den 25 oktober

Den 25 oktober presenterade Mattias Lundin, Lumitos VD, företaget och strategin framöver på BioStock Life Science Summit i Lund. Presentationen finns att se i efterhand här: Lumitos Presentation på BioStock Life Science Summit 25 oktober 2023 För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Mattias Lundine-post: ml@lumito.setel: +4676-868 45 09 Lumito Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital […]

Första fabriksproducerade SCIZYS reagens-kit finns nu färdigt

Den första batchen av Lumitos reagensvätska avsedd för försäljning till slutkund är nu producerad av Lumitos produktionspartner Uniogen Oy. Lumito har samarbetat med Uniogen Oy (tidigare Kaivogen Oy) i drygt 15 månader nu för att förbereda produktionen av det nanopartikel-baserade reagenskit som tillhör bolagets digitala patologilösning. – Det känns väldigt bra att en avgörande ingrediens […]

CE-märkning och lansering av SCIZYS tar något längre tid än förväntat

Som Lumito tidigare kommunicerat kring lanseringen av Bolagets första produkt, SCIZYS, har målsättningen varit att lansera på forskningsmarknaden under 2023. På grund av att några delar i projektet tagit längre tid än förväntat, så håller inte planen och en lansering under 2023 anses därför inte längre vara möjlig. Bedömningen är nu, om allt går enligt […]

Lumito presenterar på BioStock Life Science Summit

Den 25 oktober kl. 13.00 presenterar Mattias Lundin, Lumitos VD, bolaget på BioStock Life Science Summit 2023 och svarar på frågor från moderatorn. Var: Medicon Village, LundNär: 25 oktober kl. 13.00Anmälan: https://www.biostock.se/biostock-life-science-fall-summit-2023/ Presentationen kommer att hållas på engelska. Biljetter till eventet är kostnadsfritt. Presentationen kommer inte att sändas live utan kommer i stället att gå att se […]