Forskargrupp vid Tyndall National Institute har fått en artikel publicerad om användning av uppkonverterade nanopartiklar

En forskargrupp vid Tyndall National Institute i Cork, Irland, har fått en artikel publicerad i Biomedical Optics Express med titeln ”High contrast breast cancer biomarker semi-quantification and immunohistochemistry imaging using upconverting nanoparticles”. I forskningsstudien används Lumitos teknologi med uppkonverterade nanopartiklar (UCNPs). I artikeln undersöks användningen av UCNPs för att särskilja olika nivåer av HER2 i […]

Lumito närvarar på Digital Pathology & AI Congress i London

Den 7–8 december ställer Lumito ut med egen monter på den årliga Digital Pathology & AI Congress i London. Närvaron är en del av bolagets varumärkesbyggande arbete inom bolagets primära målgrupp, inför den kommande lanseringen av SCIZYS. – Det är viktigt för oss att bygga upp ett förtroende kring vårt varumärke och produkt. Vi arbetar […]

Lumito har startat en intern förstudie för multiplexing

Lumito har startat en förstudie där syftet är att undersöka möjligheterna med multiplexing, genom att addera ytterligare en nanopartikel inmärkning till bolagets unika UCNP-baserade teknologi. Det finns ett uttalat behov från marknaden kring önskemål om multiplexing för att ytterligare underlätta och effektivisera arbetet inom vävnadsanalys. Lumito erbjuder multiplexing redan nu med dagens produkt genom att […]

Första fabriksproducerade SCIZYS reagens-kit finns nu färdigt

Den första batchen av Lumitos reagensvätska avsedd för försäljning till slutkund är nu producerad av Lumitos produktionspartner Uniogen Oy. Lumito har samarbetat med Uniogen Oy (tidigare Kaivogen Oy) i drygt 15 månader nu för att förbereda produktionen av det nanopartikel-baserade reagenskit som tillhör bolagets digitala patologilösning. – Det känns väldigt bra att en avgörande ingrediens […]

CE-märkning och lansering av SCIZYS tar något längre tid än förväntat

Som Lumito tidigare kommunicerat kring lanseringen av Bolagets första produkt, SCIZYS, har målsättningen varit att lansera på forskningsmarknaden under 2023. På grund av att några delar i projektet tagit längre tid än förväntat, så håller inte planen och en lansering under 2023 anses därför inte längre vara möjlig. Bedömningen är nu, om allt går enligt […]

Dr. Gopalakrishnan och Lumitos poster erhåller tredje plats vid R&D Summit: Institutes for Excellence Launch på UHCW NHS Trust

Fredagen den 15 september belönades Lumito med en tredjeplats i en postertävling under R&D Summit på UHCW NHS Trust. Postern, med titeln ”Utility of Upconversion Nanoparticles (UCNP) Based Immunohistochemistry in Diagnostic Renal Biopsies – A Proof of Concept Study”, är den poster som i juni presenterades på kongressen Liverpool Pathology 2023 av Dr. Kishore Gopalakrishnan. […]

Lyckad närvaro för Lumito på European Congress of Pathology

Lumito deltog med monter på European Congress of Pathology i Dublin den 10–12 september. Kongressen samlade totalt 4 448 personer, och intresset för Lumitos monter var stort. Ett ökat intresse visades även från återkommande besökare och potentiella distributörer. European Congress of Pathology rankas som en av Europas ledande kongresser inom patologi. Kongressen ger utställande företag […]

Lumito tecknar avtal med Uniogen Oy

Lumito AB och det finska bolaget Uniogen Oy har tecknat ett samarbetsavtal för produktion av Lumitos immunohistokemiska reagens-kit, SCIZYS Erbium Kit. Reagens-kitet ingår i Lumitos produkterbjudande och är baserat på uppkonverterade nanopartiklar. Lumito har sedan juni 2022 haft en avsiktsförklaring på plats, ett Letter of Intent, med Uniogen Oy (tidigare Kaivogen Oy). – Lumitos produkt […]

Det lovande resultatet från Lumitos första internationella förstudie presenterades på Liverpool Pathology 2023

Resultatet från Lumitos första internationella förstudie påvisar att det är möjligt att med hjälp av Lumitos teknik upptäcka deposition av immunoglobulin och komplement i njurvävnad. Resultatet infriar de förhoppningar som låg till grund när studien inleddes och påvisar att Lumitos teknik har potentialen att etableras inom njurdiagnostik. I maj avslutades Lumitos första internationella förstudie, Utility […]

Lumitos reflektioner efter EACR Congress 2023

Förra veckan deltog Lumitos marknadsteam för första gången på EACR (European Association for Cancer Research) Congress 2023 i Turin, Italien, vilket för Lumito var ett framgångsrikt och inspirerande event. På EACR Congress möts tusentals människor som verkligen vill göra skillnad, låta sig inspireras och komma på nya väsentliga lösningar för mänskligheten genom sin forskning. Lumito […]