Valberedning i Lumito utsedd inför årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför Lumitos årsstämma 2024 har nu utsetts. I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2023 ska Lumitos valberedning bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik per den sista bankdagen i september från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera […]

Valberedning i Lumito utsedd

Vid årsstämman 2022 beslutades att valberedningen i Lumito AB (publ) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik per den sista bankdagen i september från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse varsin representant att utgöra valberedning. Valberedningen inför årsstämman 2023 i Lumito AB (publ) består […]