Valberedning i Lumito utsedd

Vid årsstämman 2022 beslutades att valberedningen i Lumito AB (publ) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik per den sista bankdagen i september från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse varsin representant att utgöra valberedning. Valberedningen inför årsstämman 2023 i Lumito AB (publ) består […]

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. By clicking ”Accept”, you consent to our use of cookies. Cookie Policy.