Lumito Arrow right Arrow right


”Jag bedömer att instrumentleveransen i juni inte påverkar kundvalideringen hos referensklinikerna i större omfattning. Arbetet med att färdigställa infärgningsvätskorna och instrumentet överensstämmer nu tidsmässigt med varandra.”
Stefan Nilsson, VD Lumito

VD har ordet

Under första kvartalet har utvecklingsarbetet av instrumentet framskridit enligt plan och periodens kostnader på 12,9 (6,7) miljoner kronor ligger inom ramen för de uppsatta planerna. Ökningen jämfört med föregående år är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av vår organisation.

Arbetet med de nanopartikelbaserade reagenserna har varit intensivt för att säkerställa en stabil och skalbar framställningsprocess. Vår partner RISE meddelade i mars att arbetet med infärgningsvätskorna förväntas bli klart under andra kvartalet.
Under perioden har två rekryteringar gjorts för att öka bolagets förmåga vad gäller kundbearbetning, men även för att bygga upp egen kompetens inom reagensutvecklingen. Detta är en del av vår strategi för att i framtiden ta över utvecklingsresultaten från våra partners, men också för att vidareutveckla och förvalta bolagets produkter i egen regi.

Under första kvartalet har ett antal framgångsrika åtgärder genomförts för att minimera påverkan av pågående Coronapandemin, bland annat har vi skapat möjlighet att testa instrumentets programvara från distans, vilket gjort att utvecklingsarbetet kunnat fortgå utan större störningar. Efter periodens utgång har TTP, vår samarbetspartner inom instrumentutvecklingen, meddelat att leveransen av Lumitos instrument avsett för validering på referenskliniker beräknas ske 6-8 veckor senare än planerat på grund av den rådande Coronapandemin och att Storbritannien sedan några veckor befinner sig i en lock-down. Leveransen påverkar inte kundvalideringen hos referensklinikerna i större omfattning eftersom RISE tidigare meddelat att deras arbete med reagenserna förväntas vara klart under andra kvartalet.

Eftersom större fysiska aktieägarträffar inte är möjliga i coronatider kommer jag att medverka i digitala presentationer i till exempel Aktiespararnas regi, men också i Småbolagspodden under våren. Vi har också börjat kommunicera med journalister på internationell basis för att börja bygga kännedomen om Lumito och vår produkt.

Det första kvartalet 2020 har så klart varit mycket speciellt på grund av coronautbrottet. Vi arbetar på och fortsätter att kontinuerligt följa upp situationen, både i Sverige och Storbritannien, för att anpassa verksamheten på ett optimalt vis.

Lund i april 2020

 

Stefan Nilsson
VD Lumito