Lumito Arrow right Arrow right

“Kvartalet var väldigt händelserikt och Lumitos arbete har planenligt inneburit ytterligare fokus på kommersialisering. Pre-lanseringen som påbörjades tidigare i år, för att stärka kännedomen om SCIZYS och vår unika teknik, fortsätter och intensifieras som planerat under årets sista månader. Nu ser jag fram emot kommande månader, resultat från pågående förstudier, marknadsföring i Norden, att ställa ut på Digital Pathology i London och att vår första produkt blir tillgänglig för marknaden.”

Mattias Lundin
VD Lumito AB (publ)

I kommersialiseringsfas. Tre fokusområden. Produktionsförberedning. Exponering. Och samarbeten.

Det tredje kvartalet var väldigt händelserikt och Lumitos arbete har planenligt inneburit ytterligare fokus på kommersialisering.

Produktionsarbete pågår
Verifiering och förberedelse för produktion har pågått för fullt tillsammans med våra partners, svenska Optronics Partner pr och finska Kaivogen Oy. I oktober har bland annat delar av Lumitos forsknings- och utvecklingsteam deltagit i driftsättningen av scannern med den slutliga produktdesignen.

Internationell exponering och uppföljning av etablerade kontakter
SCIZYS by Lumito har exponerats för första gången internationellt och i egen monter, på välbesökta European Congress of Pathology i Basel. Kongressen var mycket framgångsrik för vår del. Våra mål, att presentera produkten för branschen och etablera kontakt med potentiella intressenter både vad gäller framtida produktköp och möjliga samarbeten, infriades. Intresset bland patologer, forskare och potentiella samarbetspartners är stort. Vi representerar något nytt och många har förstått att Lumitos teknik verkligen kan ge dem utökade möjligheter. Ett drygt sextiotal nya kontakter upprättades samtidigt som vi återigen samtalade med etablerade större aktörer inom vävnadsdiagnostik, vad gäller framtida distribution, studier och/eller utvecklingssamarbeten. I efterarbetet från kongressen följer vi upp de internationella kontakter vi etablerat. Förnyade kontakter har även tagits med potentiella samarbetspartners, forskargrupper och forskningslaboratorier. Parallellt fokuserar vi på att öka kunskapen, och därmed intresset, för SCIZYS i Sverige och övriga Norden. Marknader där vi tänkt lansera produkten först. Ambitionen är att vara beredda och ha de första kunderna definierade när produkten finns tillgänglig.

Två nya förstudier inledda – varav en internationell
Trots semestertider har vi under kvartalet hunnit inleda ytterligare två förstudier. Lumitos första internationella förstudie i samarbete med Dr Kishore Gopalakrishnans forskargrupp vid University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust i Storbritannien för att detektera deposition av immunkomplex- och komplement i njurbiopsier med hjälp av vår teknik. Tillsammans med Dalarnas forskningslaboratorium har vi under ledning av laboratoriechef Helena Hermelin, inlett en förstudie tillsammans för att analysera om våra UCNP:s är kompatibla med gängse analysmetoder gällande bröstcancer. Att initiera förstudier och följa upp befintliga studier är fortsatt viktigt för oss. Forskargruppernas arbete och resultat ger oss inte bara värdefull information om var SCIZYS gör mest nytta, utan stärker också kännedomen och intresset för vår unika teknik. Forskargruppernas arbete och resultat kan dessutom vara vägen till ett sålt system.

Lumito – Associated member i PathLAKE
Att vi numera är en Associated member i PathLAKE ser jag som en fjäder i hatten för oss. PathLAKE består av ledande NHS Trusts och brittiska universitet, vilka i samarbete med industriella partners ligger i framkant när det gäller innovation inom digital patologi. Medlemskapet är ett erkännande att Lumito står för en lovande innovativ teknik som kan bli en del av AI-driven diagnostik i framtiden (länk till pressmeddelande).

Vår kassa har stärkts ytterligare tack vare det cirka 75 procentiga tecknandet av teckningsoptioner av serie TO4. Lumito har tillförts cirka 46,2 MSEK före emissionskostnader. Jag vill rikta mitt och mina medarbetares tack till alla aktieägare som därmed har visat sitt starka förtroende för vårt arbete.

Efter kvartalets slut fick vi besked att vårt varumärke på den framtida kliniska produkten numera är registrerat i USA. Acri® registrerades i EU i februari 2021 och i Kina under 2021-2022.

Vid den senare analysen av resultatet vid driftsättningen av scannern med slutgiltig design gavs indikationer på att lanseringen av en färdig produkt kommer bli något försenad på grund av olika faktorer som vi delvis tyvärr inte kunnat påverka (länk till pressmeddelande). Lumito kommer fortfarande att erbjuda den växande marknaden en välfungerande, hållbar CE-märkt produkt som möter behovet av bättre lösningar inom forskning och diagnostik. SCIZYS levererar bra bilder som möter marknadens krav, både i konventionell brightfield teknik och med vår unika UCNP (Upconverting Nano Particles) inmärkning. Den pre-lansering som påbörjades tidigare i år, för att stärka kännedomen om SCIZYS och vår unika teknik, fortsätter och intensifieras som planerat under årets sista månader. Nu ser jag fram emot kommande månader, resultat från pågående förstudier, marknadsföring i Norden, att ställa ut på Digital Pathology i London och att vår första produkt blir tillgänglig för marknaden.

Lund i november 2022

Mattias Lundin
VD Lumito AB (publ)