Lumito Arrow right Arrow right

Vävnadsbilder med hög kvalitet och träffsäkerhet inom digital patologi

Lumito utvecklar framtidens vävnadsdiagnostik. Vår unika och patenterade teknik ger förutsättningar för en väsentligt förbättrad vävnadsdiagnostik. Vi avser att förse vårdgivarna och forskarna med ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården.

 

Möter ett ökat behov av specifik vävnadsanalys

En växande åldrande befolkning och ett ökat behov av specifik vävnadsanalys kopplat till nya individanpassade behandlingsformer genererar stora behov av förbättrade analysmetoder med möjlighet till digital analys och automatisering. Lumitos teknik skapar förutsättningar att möta dessa behov.

 

Lumitos UCNP kan fylla behovet av förbättrad vävnadsdiagnostik

Lumitos teknik baseras på tillämpning av Up-Converting Nano Particles (UCNP) och har förutsättningar att fylla behovet av förbättrad digital vävnadsdiagnostik genom högre kvalitet av analyser och kortare analystider. Tekniken möjliggör bilder med högre kontrast. Oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att hitta cancerindikationer eller andra antikroppsindikationer i vävnad.

En stor potential har identifierats i att utveckla nya och effektivare metoder för vävnadsdiagnostik genom UCNP-infärgning av vävnadsprover, så kallad immunohistokemi. Metoden används ofta inom diagnostisering av bland annat cancer, autoimmuna sjukdomar och inom forskning på mediciner, i kombination med standardiserade infärgningsmetoder. Lumitos teknik har potential att söka efter flera sjukdomsmarkörer i samma vävnadsprov. Genom en parallell infärgning kan flera analyser göras samtidigt med högre kvalitet och tillförlitlighet.