Lumito Arrow right Arrow right

Samarbete optimerar möjligheterna till snabb produktlansering

Lumito har ett avtal med det brittiska utvecklingsbolaget TTP plc gällande utveckling av Lumitos produkt inom digital patologi. TTP har stor kompetens och erfarenhet av produktutveckling inom medicin- och bioteknik. Utvecklingen sker i väldefinierade steg med tydliga leveranser och i tätt samarbete med Lumito.

De kommande faserna innebär utveckling av ett kommersiellt analysinstrument samt reagenser, produktionsanpassningar samt uppsättning av produktion hos kontrakterad leverantör.

Valet att i första hand fokusera på digital patologi och vävnadsdiagnostik in-vitro baseras på marknadspotentialen och möjligheten att relativt snabbt kommersialisera en produkt.