Lumito Arrow right Arrow right

Samarbete Optronic

Den 13 april 2022 tecknade Lumito ett samarbetsavtal gällande slutdesign, industrialisering samt 0-serieproduktion av Lumitos första WSI-scannrar (Whole Slide Imaging Scanner) med Optronic Partner pr AB. Avtalets omfattning är baserat på leverans av 0-serieproduktion inför Lumitos planerade lansering mot forskningslaboratorier under slutet av 2022. Samarbetet bygger på väldefinierade leveranspunkter fram till årsskiftet såsom designfas, produktverifieringsfas samt 0-serieproduktionsfas.