Lumito Arrow right Arrow right

Vision

Bolagets långsiktiga vision är att – genom sin unika patenterade teknologi – erbjuda en produkt som frigör resurser, ökar precisionen och minimerar mänskliga felmarginaler vid diagnostiseringen av cancerindikationer.

 

Strategi

Vi planerar för att nå marknaden genom att först etablera samarbeten med referenskunder för att sedan bygga ett nät av distributionskanaler. Den europeiska marknaden är första prioritet.

 

Mål

På kort sikt arbetar bolaget främst med att få ut produkten på marknaden fortast möjligt, parallellt med att finna lämplig partner avseende volymtillverkning och distribution.