Lumito Arrow right Arrow right

Vision

Bolagets långsiktiga vision är att – genom sin unika patenterade teknologi – erbjuda en produkt som frigör resurser, ökar precisionen och minimerar mänskliga felmarginaler vid diagnostiseringen av cancerindikationer.

 

Strategi

Vi planerar för att nå marknaden genom att först etablera samarbeten med referenskunder för att sedan bygga ett nät av distributionskanaler. Ambitionen är att lansera en produkt till forskningslaboratorium under senare delen av 2022, före en produkt i en klinisk miljö. Lanseringen möjliggör för oss att nå marknaden fortare, den kan generera intäkter och skapa medial uppmärksamhet kring vårt produkterbjudande. Att först lansera en produkt till forskningslaboratorier gör det möjligt för oss att analysera i vilka områden vår teknologi skapar mest värde. Denna analys kan vi senare använda oss av när vi fastställer och kommunicerar vilket värdeerbjudande den kliniska produkten ska ha.

 

Mål

På kort sikt arbetar bolaget främst med att få ut produkten på marknaden fortast möjligt, parallellt med att finna lämplig partner avseende volymtillverkning och distribution. Målet är att påbörja lanseringen av produkten riktad mot forskningssegmentet i Sverige och Skandinavien under senare delen av 2022.