Lumito Arrow right Arrow right

Produktstrategi och mål

Lumito vill effektivisera vävnadsdiagnostiken genom att erbjuda en internationell marknad instrument och reagenser för diagnostisk support. Detta sker genom att skapa möjlighet till multiplexing och kvantifiering. En effektiviserad vävnadsdiagnostik innebär säkrare, och möjlighet till automatiserade diagnoser.

Bolaget planerar att nå marknaden under 2020 via validering av instrumenten hos referensklinikerna.

 

Marknadsstrategi

Bolaget planerar för att nå marknaden genom att först etablera samarbeten med referenskunder för att sedan bygga ett nät av distributionskanaler. Den europeiska marknaden är första prioritet.