Lumito Arrow right Arrow right

SCIZYS by Lumito

SCIZYS by Lumito är namnet på Lumitos produktlösning som utgörs av scanner och UCNP reagenser (Upconverting Nano Particles infärgningsvätskor). Ambitionen är produktlansering under första delen av 2023 på segmentet forskningslaboratorier.

SCIZYS erbjuder patologer och forskare en utökad möjlighet till multiplexing genom att bidra med en ”osynlig” immunohistokemisk kanal som inte påverkar visualiseringen av vävnadens morfologi eller andra kromogen-baserade IHC infärgningar i vävnaden. Ju fler markörer som avbildas, desto mer information erhålls till det specifika fallet.

Nya vävnadsbilder som presenterades på European Congress of Pathology (ECP) i Basel i september 2022 visar att det med Lumitos teknik går att påvisa proteinuttryck i specifika vävnadsstrukturer i exempelvis hud. Detta kan ha en betydelse vid diagnos av hudcancer eller inflammatoriska hudsjukdomar.

 

 

Vävnadsbilder som visar proteinuttryck i hud från gris

Bilderna nedan, A-C, visar att det med Lumitos teknik går att påvisa proteinuttryck i specifika vävnadsstrukturer, som här i hud från gris. Detta kan i ett kliniskt sammanhang ha betydelse vid diagnos av hudcancer eller inflammatoriska hudsjukdomar. Bild A som visar immunfärgning för proteinet CDH1 på hud från gris och visar membran-infärgning immunfärgning av keratinocyter i epidermis. Överlagring har gjorts med motfärgningen för hematoxylin.

A. Hematoxylin  (morfologi)                B.CDH1 med UCNP             C. CDH1 med UCNP Hematoxylin

 

 

Immunfärgning av synaptiska strukturer i hjärnbark hos gris

Bild 1 nedan visar immunfärgning av synaptiska strukturer i hjärnbark hos gris. Detta har gjorts genom Lumitos UCNP-baserad immunfärgning av proteinet SYP1 (grönt). Den blå motfärgningen utgörs av generell kärnfärgning med hematoxylin.

Bild 2 visar en detalj från bild 1. Bilden har skapats för att visa en högupplöst bild av markörprotein i vävnad producerad med Lumitos teknik. Proteinet SYP1 användas som diagnostisk biomarkör för vävnadsskada i hjärnan.

Bild 1 och Bild 2

 

Innovativ digital avbildningsteknik möter ökat antal biopsier

Lumito utvecklar en ny innovativ avbildningsteknik. Med hjälp av bolagets digitala bilder kan patologer och forskare få ett mer komplett histologiskt underlag för analyser och klinisk diagnostik. Vi vill erbjuda ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik. Planen är att lansera vår första produkt för forskningslaboratorier under första delen av 2023 och därefter en klinisk produkt. Scannern tar även bilder av traditionella hematoxylin- och eosininfärgade vävnadssnitt likaså av kromogen-baserad immunohistokemi (IHC).

 

Högre analyskvalitet och kortare analystider

Tekniken möjliggör erhållande av bilder med högre kontrast, ökat dynamiskt omfång och minskad ospecifik bakgrund. Genom att högre analyskvalitet och kortare analystider kan erhållas, finns förutsättningar för att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover.

Det är också möjligt att växla mellan visualisering av morfologin och vår unika UCNP IHC-inmärkning. Systemets flexibilitet medger också visualisering av båda avläsningarna samtidigt, överlagrade i samma bild. Sammantaget ger detta mer detaljerad information, utan de problem med överlappning och ospecifik inmärkning man erhåller med traditionell metodik.

Lumito har nyligen avslutat en förstudie tillsammans med Umeå universitet under ledning av, biträdande universitetslektorn Daniel Öhlund, med goda resultat. Forskargruppen har kartlagt hur bolagets UCNP-teknik kan användas för att förbättra möjligheten att åskådliggöra proteinuttryck i pankreascancer.

 

”Med hjälp av Lumitos avbildningsteknik har vi bland annat undersökt om ett visst protein sprider sig via sekretion från cancercellerna till tumörens stödjevävnad, tumörstromat. Lumitos teknik har medfört bättre möjligheter, jämfört med andra immunohistokemiska metoder, att åskådliggöra utsöndrade proteiners penetrans i tumörstromat”, säger Daniel Öhlund.

 

 

 
 

Kontakt med forskargrupper

Vi har flera pågående studier, och är intresserade av att komma i kontakt med fler forskargrupper för  samarbete för att kartlägga var vår produkt kan göra störst nytta. Är du intresserad av att diskutera ett framtida samarbete och gärna vill veta mer om vår teknik är du välkommen att kontakta vår VD Mattias Lundin, ml@lumito.se för mer information.