Lumito Arrow right Arrow right

 

Samarbete med RISE för att säkerställa en jämn och stabil produktionsprocess

För att säkerställa kvalitet och stabilitet i framtagningsprocessen av Lumitos infärgningsreagenser har Lumito ingått ett samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden). Samarbetet innebär att RISE tar över utvecklingsresultaten rörande reagenserna från Lumitos utvecklingspartner TTP. RISE kommer sedan att optimera protokoll för att säkerställa en jämn och stabil produktionsprocess.

”Nu närmar oss färdigställandet av vår första produkt och det är viktigt att säkerställa kvalitet och stabilitet av våra reagenser. RISE har den kompetens och resurser som krävs i den processen”, säger Lumitos VD Stefan Nilsson.