Lumito Arrow right Arrow right

Viktiga framsteg i produktutvecklingen – samtidig infärgning i samma snitt med hög detaljeringsgrad

Lumito utvecklar en ny metod för att ta fram avbildningar med hög kontrast och utan bakgrundssignal. Den första applikationen utvecklas för vävnadsdiagnostik och digital patologi. För att visualisera celler med förekomst av Her2, en vanlig markör vid diagnos av bröstcancer, har Lumito publicerat bilder av bröstvävnad infärgad med företagets Her2-UCNP-reagens.

Lumitos teknologi ger möjlighet att färga in vävnad med nano-partikelbaserade reagenser och därmed göra avbildningar i det egenutvecklade instrumentet. Två av de viktigaste fördelarna är att få fram avbildningar med hög kontrast och detaljeringsgrad samt att göra infärgningar med både Lumitos och traditionella reagenser i samma vävnadssnitt.

Bilderna visar jämförbar detaljeringsgrad motsvarande traditionell infärgning. Eliminering av all oväsentlig information från bakgrundssignal och autofluorescens ger väsentligt bättre förutsättningar för kvantitativ automatiserad analys baserat på t ex AI-algoritmer. Fördelarna med avbildningar baserade på Lumitos teknologi är att det endast förekommer signaler från de markörer som söks – i detta fall bröstcancermarkören Her2.

När man studerar Her2-avbildningen baserad på Lumitos teknologi är det enkelt att förstå möjligheterna för patologerna att se endast vävnad av intresse. Teknologin erbjuder också potential för bildanalys som kan bli till hjälp i framtiden vid införandet av automatiserade diagnoser.

Lumito gratefully acknowledges the contribution of Dr. Hans-Heiner Gorris, University of Regensburg, whose laboratory provided the UCNP reagent above to Lumito.

 

Figur 1. Lumitos UCNP-infärgning av HER2 markör i bröstvävnad.  Bilden är ett exempel på hur Lumitos teknik enbart avbildar eftersökta markörer och utelämnar vävnadsfluorescens. Eftersökta områden lokaliseras enkelt i varje prov på grund av kontrastskillnad mellan markör (vit) och bakgrund (svart).

 

Figur 2. Bild av UCNP-infärgad HER2 markör i bröstvävnad. Färgen är enkelt redigerad digitalt efter bildtagning och möjliggör understrykning av intressanta områden i varje prov.

 

Figur 3. Kombinerad UCNP-infärgning och H&E-infärgning i samma cellsnitt.
Lumitos teknologi stödjer både UCNP-infärgning och H&E-infärgning i samma vävnadsprov. Användaren kan sedan välja att analysera båda bilderna var för sig eller i en sammanslagen bild. Bild A visar UCNP-baserad Her2-infärgningav BT 474 som är en bröstcancercellinje. I bild B visas standardiserad H&E-infärgning av samma snitt. I bild C visas den sammanslagna bilden.