Lumito Arrow right Arrow right

 

Attraktivt produkterbjudande

Instrument respektive förbrukningsartiklar är de två grupper som produkter inom vävnadsdiagnostik delas in i.

  1. Instrument, d.v.s. manuella och digitala mikroskop används för att ge patologer och biomedicinska analytiker visuella avbildningar av vävnadsprover som underlag för diagnos.
  2. Reagenser används för att färga in vävnadsprover så att en högre kontrast kan uppnås i avbildningar, vilket ökar patologernas möjlighet att finna den sökta sjukdomsmarkören och ställa korrekt diagnos.

 

Lumitos produkterbjudandet består av:

  • En Whole Slide Imaging Scanner (WSI), vilket är ett optiskt analysinstrument som tillsammans med de UCNP-baserade infärgningsvätskorna möjliggör för patologer att ta digitala bilder av vävnader. Scannern kan även ta bilder av traditionellt infärgade vävnadsprover (hematoxylin-infärgning och immunohistokemi).
  • En mjukvara som styr scannerns funktion och möjliggör avbildningarna.
  • UCNP-baserade infärgningsvätskor (reagenser) för olika sjukdomsmarkörer (antikroppar).
    Produktsupport och -utbildning av partners och slutkunder.
  • Licensiering av bolagets teknik inom andra applikationsområden där bolaget inte har för avsikt att utveckla egna produkter.

 

Flexibla och skalbara affärsmodeller

Ambitionen är att genom en flexibel och skalbar affärsmodell erbjuda kunder ett brett produkterbjudande. I första hand planeras att erbjuda direktförsäljning till den skandinaviska marknaden och genom distributionspartners erbjuda produkterbjudandet till resterande marknader runt om i världen.

Scannern planeras att säljas som kapitalvara med tillhörande differentierat mjukvaruprogram samt reagenser som förbrukningsvara, vilket möjliggör återkommande intäkter.

Planer finns på ytterligare en affärsmodell som är vanligt förekommande inom IVD-branschen. Affärsmodellen innebär att kunderna finansierar scannern genom att förbinda sig till att köpa förutbestämda volymer av reagenser under avtalsperioden.