Lumito Arrow right Arrow right

Revolutionerande vävnadsdiagnostik med högre precision

I dag finns en redaktionell annons om Lumito i Dagens industris bilaga Morgondagens samhälle.

Patologin har blivit en betydlig flaskhals inom sjukvården i hela världen - framförallt på grund av tiden det tar för patologer att analysera biopsier. För de nya cancermedicinerna krävs ofta immunohistokemi, vilket är mikroskopisk identifiering av specifika proteiner i cellerna, där visualiseringen sker med hjälp av färgsubstans. Det är just här Lumito kommer in med en revolutionerande teknologi som möjliggörökad precision och arbetseffektivitet.

Digital patologi är redan ett erkänt begrepp på ett antal av de kliniska patologilaboratoriernarunt om i Norden.

 – Lumitos teknologi har kapacitet att möta dagens starka behov av förbättrad vävnadsdiagnostik med högre träffsäkerhet i ställda diagnoser, säger Björn Isfoss, chefspatolog och Lumitos rådgivare. Bolagets datoranalys med sin höga bildkvalitet har potential att leverera digital immunhistokemi på ett nytt och revolutionerande vis. Tekniken möjliggör leverans av mer information som i sin tur möjliggör en mer precis analys och behandling av patienten. Detta kan medföra mindre lidande för patienten samt minskade kostnader i sjukvården genom att  patienten behandlas med rätt medicin.

Läs hela artikeln här!För ytterligare information, vänligen kontakta: Urban Widén, tf VD Lumito AB (publ) Tel: 070-466 31 60 E-post: uw@lumito.se Se även, www.lumito.se

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från uppkonverterande nano­partiklar och syftar till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individ­anpassade sjukvården.

Aktien handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.

PDF:
Taggar:

Prenumerera

Innehåll

Vid anmälan av prenumeration på pressreleaser, kvartalsrapporter och årsredovisningar vidarebefordras din e-postadress till Cision som hanterar tjänsten för utskicken. För mer information se Lumitos Integritetspolicy.