Lumito Arrow right Arrow right

Monter på EACR Congress i Turin och Nordic Oncology Forum i Stockholm under juni 2023

Som ett led i bolagets marknadsföringsarbete mot kommersialisering, att fortsatt väcka intresse och skapa medvetenhet hos potentiella slutkunder samt samarbetspartners kommer Lumito att medverka med egen monter på European Association for Cancer Research (EACR) 2023 i Turin, Italien den 12-15 juni, samt Nordic Oncology Forum i Stockholm den 26-27 juni.

”Vi ser fram emot att visa vår produkt och fortsätta bygga värdefulla relationer genom att närvara vid dessa viktiga sammankomster. I Stockholm adresserar vi både nya och befintliga kontakter i Sverige och Norden som första steg i vår lanseringsstrategi och i Turin förbereder vi oss för resten av Europa. Där är det specifikt mot cancerforskningen där allt nytt och innovativt presenteras och diskuteras, kommenterar VD Mattias Lundin som kommer att närvara tillsammans med tre kollegor inom Sales & Marketing.

Lumitos produkt, SCIZYS, utgörs av en scanner och UCNP reagenser (Upconverting Nano Particles infärgningsvätskor). Ambitionen är produktlansering under första delen av 2023 på segmentet forskningslaboratorier.

  För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Mattias Lundin e-post: ml@lumito.se tel: 076-868 45 09

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO. Mangold Fondkommission AB är bolagets Mentor. 

PDF:
Taggar:

Prenumerera

Innehåll

Vid anmälan av prenumeration på pressreleaser, kvartalsrapporter och årsredovisningar vidarebefordras din e-postadress till Cision som hanterar tjänsten för utskicken. För mer information se Lumitos Integritetspolicy.