Lumito

Lumitos optionslösen, första inlösenfönstret avslutat

Lumito AB (publ) (”Lumito”) har den 29 november avslutat första lösenperioden för teckningsoptionen Serie 2 TO2 och 72,3 procent tecknades till lösenpris 1,45 SEK per aktie.

Totalt har 11 179 281 nya aktier tecknats i det nu avslutade första fönstret för lösen. Lumito tillförs därmed ca 16,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 0,8 MSEK. Teckningsgraden uppgick till 72,3 procent.  De kvarvarande optionerna av serie 2 TO2 kan lösas i perioden 1 maj 2020 till och med 30 maj 2020 med lösenpris 1,55 SEK per aktie. Handeln kommer fortsatt att ske.

Så snart likvid har inkommit för samtliga av de nu nytecknade aktierna (interimsaktier) och slutlig registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket kommer en automatisk omvandling av dessa interimsaktier till vanliga aktier att ske utan vidare avisering till innehavaren. Detta beräknas ske vecka 51.

I och med denna optionslösen ökar totalt antal utestående aktier i Lumito med 11 179 281 till 70 648 739 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 279 482,02 SEK till 1 766 218,48 SEK. 

Vi är tacksamma för det stora förtroendet från våra aktieägare och det kapital vi nu får in ger oss en stabilitet i det kommande arbetet med lanseringen av vår första produkt, säger Stefan Nilsson, VD Lumito.

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Lumito i samband med transaktionen.Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2019 kl.14:00.   För ytterligare information kontakta: Lumito AB (publ), VD Stefan Nilsson, telefon +46 767 78 59 05, sn@lumito.se

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från uppkonverterande nano­partiklar och syftar till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individ­anpassade sjukvården.

Taggar:

Prenumerera

Innehåll

Vid anmälan av prenumeration på pressreleaser, kvartalsrapporter och årsredovisningar vidarebefordras din e-postadress till Cision som hanterar tjänsten för utskicken. För mer information se Lumitos Integritetspolicy.