Lumito Arrow right Arrow right

Lumitos noteringsprocess

Lumito ABs styrelse har beslutat att inleda en process om granskning av bolaget med avsikt att, vid godkännande, noteras på Nordic MTF vid NGM AB under andra halvåret 2018.

Lumito AB informerade den 15 juni om att den planerade marknadsnoteringen sköts upp och att noteringsprocessen planerades att genomföras under andra halvåret 2018.
Bolaget har under sommaren varit i dialog med ett flertal finansiella rådgivare för att hitta den för bolaget och dess aktieägare bästa lösningen för en marknadsnotering. Styrelsen har efter att noga ha utvärderat situationen valt att tillsammans med G&W Fondkommission som finansiell rådgivare, inleda en process om granskning för att vid godkännande ansöka om notering på Nordic MTF vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM). Målet är att notera Lumito under hösten 2018.För ytterligare information, vänligen kontakta: Stefan Nilsson, VD Lumito Tel: 076-778 59 05 Mail: sn@lumito.se

KORT OM LUMITO AB

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från uppkonverterande nanopartiklar och syftar till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individanpassade sjukvården.

 
 

PDF:
Taggar:

Prenumerera

Innehåll

Vid anmälan av prenumeration på pressreleaser, kvartalsrapporter och årsredovisningar vidarebefordras din e-postadress till Cision som hanterar tjänsten för utskicken. För mer information se Lumitos Integritetspolicy.