Lumito Arrow right Arrow right

Lumito presenterar resultat från den framgångsrika konceptvalideringsfasen

Som tidigare meddelats är resultaten från den första vävnadsstudien (länk till materialet) mycket lovande och talar för snabb utveckling och lansering av Lumitos unika produkter på marknaden. Studien utfördes i samarbete med företagets utvecklingspartner The Technology Partnership (TTP) och det externa forskningslaboratoriet BioIVT med hjälp konceptprototyper av företagets produkter; infärgningsmedel och instrument för digitalpatologi.

Studien använder snittad och infärgad mänsklig tarmvävnad och med syfte att lokalisera cytokeratin som fungerar som markör för epitelceller. Studien visar att: 

1.     Lumitos infärgningsmedel kan användas i automatiserad infärgningsutrustning. 

2.     Lumitos luminiscensavbildning och traditionell vitljusavbildning går att kombinera på ett enskilt objektglas. 

3.     Lumitos luminiscensavbildning kan med precision återge information om olika typer av celler i mänsklig vävnad. 

“Resultaten från studien är mycket lovande och ger stöd åt våra förväntningar; snabb utveckling och lansering av Lumitos infärgningsmedel och instrument för digitalpatologi på marknaden. Detta indikerar att våra produkter signifikant kan förbättra diagnostiken för vävnadsprover genom att förbättra kvaliteten på analysen”, säger Stefan Nilsson, VD på Lumito.

Företaget är redan i gång med utvecklingsarbetet i steg 2 tillsammans med TTP. Målet för steg 2 är utvecklade alfa- och betaprototyper av både infärgningsmedel och instrument.  

För mer information inklusive bilder från konceptvalideringen hänvisar vi till https://www.lumito.se/teknik/konceptvalidering/För ytterligare information kontakta: Lumito AB (publ), VD Stefan Nilsson, telefon +46 767 78 59 05, sn@lumito.se


Lumito

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrument och infärgningsvätskor har tecknats med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK.

Bolagets aktier Lumito MTF och teckningsoptioner Lumito MTF TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

TTP

www.ttp.com

TTP är ett oberoende teknikföretag där forskare och ingenjörer samarbetar med uppfinningar, design och utveckling av nya produkter och teknologier. Med 30 år av innovation bakom sig kan våra multidisciplinära team leverera på alla delar i ett projekt, från forskning till ideskapande, design, ingenjörskonst och produktion.

TTPs anläggningar håller toppklass och är ett av Europas största teknologinav i Cambridge, Storbritannien. Här arbetar vi inom ett brett spektrum av branscher – bl.a. hälsa, telekom, industri och konsument – för att göra genombrott som bär med sig stort kommersiellt värde till våra klienter och där tekniken ger fördelar till oss alla.

BioIVT

BioIVT är en ledande global leverantör av forskningsmodeller och värdehöjande forskningstjänster inom läkemedelsforskning och -utveckling. Bolaget specialiserar sig inom kontroll och sjukdombetingade biologiska vävnadsprover cellprodukter, blod och andra biologiska vätskor. Bolaget är också den främsta leverantören av ADME-toxikologimodellsystem, inklusive hepatocyter och subcellulära fraktioner. Vår PHASEZERO® forskningstjänst-team validerar target och biomarkörer, gör fenotypbestämningar för att karaktärisera nya behandlingar, samt utvecklar haltbestämningar och in vitro modeller för lever.  www.bioivt.com.

PDF:
Taggar:

Prenumerera

Innehåll

Vid anmälan av prenumeration på pressreleaser, kvartalsrapporter och årsredovisningar vidarebefordras din e-postadress till Cision som hanterar tjänsten för utskicken. För mer information se Lumitos Integritetspolicy.