Lumito Arrow right Arrow right

Lumito godkänt för notering på NGM Nordic MTF

Som Lumito AB (publ) tidigare informerat om beslutade Bolaget i augusti att inleda en granskningsprocess med målet att kunna notera bolaget på NGM Nordic MTF under hösten 2018. Nordic Growth Market NGM AB har nu godkänt Lumito AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 19 oktober 2018. Lumito AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet LUMITO MTF. Lumito AB:s (publ) teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet LUMITO MTF TO1.

- Med noteringen på NGM Nordic MTF tar vi ett viktigt steg i bolagets utveckling och kan väl uppfylla förväntningarna från våra aktieägare rörande handel i bolagets värdepapper. Vi får nu också bättre och mer marknadsmässig exponering som ett noterat bolag när vi tar nästa steg i produktutvecklingen och inleder kontakterna med potentiella kunder, säger Stefan Nilsson, VD för Lumito AB (publ).

Det informationsmemorandum som upprättats i samband med noteringen finns tillgängligt på Lumitos hemsida www.lumito se.För ytterligare information, vänligen kontakta: Stefan Nilsson, VD Lumito Tel: 076-778 59 05 Mail: sn@lumito.se

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från uppkonverterande nano­partiklar och syftar till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individ­anpassade sjukvården.

PDF:
Taggar:

Prenumerera

Innehåll

Vid anmälan av prenumeration på pressreleaser, kvartalsrapporter och årsredovisningar vidarebefordras din e-postadress till Cision som hanterar tjänsten för utskicken. För mer information se Lumitos Integritetspolicy.