Lumito Arrow right Arrow right

Den publika emissionen i Lumito fulltecknad

I den nyligen avslutade publika emissionen i Lumito AB tecknades units (aktie plus teckningsoption) till ett värde motsvarande cirka 20,4 MSEK före emissionskostnader vilket innebär att 102% averbjudandet tecknades.

- Vi är mycket nöjda med utfallet säger Lumitos VD Stefan Nilsson. Med tanke på marknadsläget är det fantastiskt att vi fått fulltecknat och kan välkomna ca 600 aktieägare i bolaget som tillsammans med bolagets ledning, huvudägare och finansiella rådgivare investerat i bolaget. Vi kan nu under kommande 12-månadersperiod fullt ut arbeta enligt de planer som presenterats i vårt memorandum och tillsammans med våra rådgivare gå vidare med den planerade noteringen på Nasdaq First North.För ytterligare information kontakta: Lumito AB (publ), VD Stefan Nilsson, telefon +46767 78 59 05, sn@lumito.se

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från uppkonverterande nanopartiklar och syftar till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individanpassade sjukvården.

PDF:
Taggar:

Prenumerera

Innehåll

Vid anmälan av prenumeration på pressreleaser, kvartalsrapporter och årsredovisningar vidarebefordras din e-postadress till Cision som hanterar tjänsten för utskicken. För mer information se Lumitos Integritetspolicy.