Vinst i postertävling innebär presentation på the Digital Pathology & AI Congress i London

Lumitos (http://www.lumito.se) bidrag vann postertävlingen arrangerad av kongresskommittén för the Digital Pathology & AI Congress i London. Förstapriset är en möjlighet att hålla en presentation inför 420 besökare och 35 utställare vid den utsålda kongressen. Krzysztof Krawczyk, R&D Manager på Lumito, kommer att presentera ““Up-Converting NanoParticles as a powerful tool for tissue evaluation” den 5 december kl 17.25.

"I årtionden har hematoxylin och eosin (H&E) tillsammans med standard immunohistokemisk DAB-infärgning varit den vanliga tekniken att visualisera cellernas morfologi och markörer av intresse. Lumitos teknologi stödjer både UCNP-infärgning och H&E-infärgning i samma vävnadsprov. Användaren kan sedan välja att analysera bilderna var för sig eller i en sammanslagen bild med hög kontrast och detaljeringsgrad. Tekniken har också potential för framtida automatiserade bildanalyser", säger Krzysztof Krawczyk.

 

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. By clicking ”Accept”, you consent to our use of cookies. Cookie Policy.