Vinst i postertävling innebär presentation på the Digital Pathology & AI Congress i London

Lumitos (http://www.lumito.se) bidrag vann postertävlingen arrangerad av kongresskommittén för the Digital Pathology & AI Congress i London. Förstapriset är en möjlighet att hålla en presentation inför 420 besökare och 35 utställare vid den utsålda kongressen. Krzysztof Krawczyk, R&D Manager på Lumito, kommer att presentera ““Up-Converting NanoParticles as a powerful tool for tissue evaluation” den 5 december kl 17.25.

"I årtionden har hematoxylin och eosin (H&E) tillsammans med standard immunohistokemisk DAB-infärgning varit den vanliga tekniken att visualisera cellernas morfologi och markörer av intresse. Lumitos teknologi stödjer både UCNP-infärgning och H&E-infärgning i samma vävnadsprov. Användaren kan sedan välja att analysera bilderna var för sig eller i en sammanslagen bild med hög kontrast och detaljeringsgrad. Tekniken har också potential för framtida automatiserade bildanalyser", säger Krzysztof Krawczyk.