Viktiga framsteg i produktutvecklingen – samtidig infärgning i samma snitt med hög detaljeringsgrad

Lumito utvecklar en ny metod för att ta fram avbildningar med hög kontrast och utan bakgrundssignal. Den första applikationen utvecklas för vävnadsdiagnostik och digital patologi. För att visualisera celler med förekomst av Her2, en vanlig markör vid diagnos av bröstcancer, publicerar nu Lumito nya bilder av bröstvävnad infärgad med företagets Her2-UCNP-reagens.

Lumitos teknologi ger möjlighet att färga in vävnad med nano-partikelbaserade reagenser och därmed göra avbildningar i det egenutvecklade instrumentet. Två av de viktigaste fördelarna är att få fram avbildningar med hög kontrast och detaljeringsgrad samt att göra infärgningar med både Lumitos och traditionella reagenser i samma vävnadssnitt.

Bilderna visar jämförbar detaljeringsgrad motsvarande traditionell infärgning. Fördelarna med avbildningarna med Lumitos teknologi är att det endast förekommer signaler från de markörer som söks – i detta fall bröstcancermarkören Her2.

"När man studerar Her2-avbildningen baserad på Lumitos teknologi är det enkelt att förstå möjligheterna för patologerna att se endast vävnad av intresse. Teknologin erbjuder också potential för bildanalys som kan bli till hjälp i framtiden vid införandet av automatiserade diagnoser", säger Stefan Nilsson, VD på Lumito.

Lumito publicerar även cellavbildningar med kombinerad UCNP-infärgning och traditionell H&E-infärgning i samma snitt. Användaren kan sedan välja att analysera med hjälp av bilderna var för sig eller i en sammanslagen bild.

Bilder bifogas och kan även laddas ner i pressrummet www.news.cision.com/se/lumito

Bildtexter:

Figur 1. Jämförelse mellan Lumitos UCNP-infärgning och standard immunohistokemisk DAB-infärgning. 
I bild A är bröstvävnad infärgad med Her2-UCNP
reagens för att visualisera celler med förekomst av Her2en vanlig markör vid diagnos av bröstcancer. 
Bild B visar infärgning i samma vävnadsprov som i bild A, men med standard DAB-infärgning. Både bild A och bild B visar jämförbar detaljeringsnivå men både bakgrundssignal och autofluorescens är eliminerade i Lumitos UCNP-baserade infärgning. Eliminering av all oväsentlig information från bakgrundssignal och autofluorescens ger väsentligt bättre förutsättningar för automatiserad analys baserat på t ex AI-algoritmer.

Figur 2. Kombinerad UCNP-infärgning och H&E-infärgning i samma cellsnitt.
Lumitos teknologi stödjer både UCNP-infärgning och H&E-infärgning i samma vävnadsprov. Användaren kan sedan välja att analysera båda bilderna var för sig eller i en sammanslagen bild. Bild A visar UCNP-baserad Her2-infärgningav BT 474 som är en bröstcancercellinje. I bild B visas standardiserad H&E-infärgning av samma snitt. I bild C visas den sammanslagna bilden.