Vetenskaplig artikel publiceras i Nature Protocols

 

Dr Matthias Mickert, Senior Chemical Engineer på Lumito, var en del av Gorris-gruppen vid Regensburgs universitet som nyligen flyttade till Masaryk University i Brno. Gruppen fick för en kort tid sedan veta att deras vetenskapliga artikel med titeln "Bioconjugation of photon-upconversion nanoparticles for cancer biomarker detection and imaging" nu har godkänts i den vetenskapliga tidskriften Nature Protocols. Artikeln sammanfattar gruppens forskning och beskriver metoder för syntes och konjugering av UCNPs (upconversion nanopartiklar) som tidigare fastställts av gruppen. Artikeln förväntas publiceras i januari 2022.

 

“Matthias Mickert anställdes på Lumito våren 2020 och ansvarar för reagensutvecklingen på Lumito. Han har ett nära samarbete med CRO-bolaget Imagene-iT för utveckling och kvalitetssäkring av våra UCNP-baserade reagensvätskor som används tillsammans med vår scanner för att ta precisa digitala bilder på vävnad. Jag gratulerar Matthias Mickert och Gorris-gruppen till den kommande publiceringen av deras vetenskapliga artikel”, säger Mattias Lundin, VD Lumito.

 

En bild som visar person, inomhus, vägg, sjukhusrum

Automatiskt genererad beskrivningMatthias Mickert disputerade i naturvetenskap under ledning av Hans Gorris vid universitetet i Regensburg i april 2020. Titeln på hans avhandling i bioanalytisk kemi var "Photon-Upconversion Nanoparticles as Background-Free Luminescent Labels for Immunoanalytical Applications".

 

"Detektering av UCNPs utan optisk bakgrundsinterferens möjliggör mycket känsliga immunodiagnostiska analyser samt tillämpningar för avbildning med hög kontrast. Mellan 2016 och 2019 ledde Matthias laboratoriearbetet i flera UCNP-relaterade projekt i vår internationella grupp, vilket resulterade i mer än 15 publikationer. Matthias var en mycket samarbetsvillig, kreativ och engagerad doktorand och tog examen med utmärkelse (summa cum laude). Det har varit ett stort nöje för mig att arbeta med Matthias och att se honom fortsätta sitt fruktbara arbete med Lumito", kommenterar Dr. Hans Gorris.

 

Kort om Nature Protocols
Nature Protocols är en välkänd vetenskaplig tidskrift med gott renommé och en hög tvåårig impact factor på 13,49. Tidskriftens huvudsyfte är att publicera de bästa protokollen från ledande experter inom kemi, biologi och klinisk vetenskap. Det krävs att genomförbarheten av det inlämnade protokollet redan har bevisats i tidigare publicerade artiklar. Alla inlämnade protokoll måste ge ett mervärde till befintlig litteratur och valideras av sakkunniga granskare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Mattias Lundin, VD

E-post: ml@lumito.se

Mobilnummer: +46 76-052 00 53

 

 

 

 

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se

 

Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market och handlas med kortnamnet LUMITO. Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission. Telefon: +46 (0) 8 503 015 50.