Uppdaterad analys från Mangold Insight

Mangold Insight har idag publicerat en uppdaterad bolagsanalys gällande Lumito.

Bolagsanalysen är en uppdragsanalys och går att läsa här men den finns också publicerad på Lumitos hemsida här.