Reflektioner från Digital Pathology & AI Congress. Lumito – New kid in town

Lumito deltog med en egen monter på Digital Pathology & AI Congress i London i början av december. Kongressen var fullsatt med över 440 deltagare och arrangerades på ett konferenshotell på Heathrow. Besökarna, som primärt kom från Västeuropa, var specifikt intresserade av digitaliseringen inom patologi med både forskning och klinisk inriktning. Majoriteten av monterbesökarna var pålästa gällande Lumitos teknik, de sökte upp montern aktivt, och ville veta mer om tekniken och dess möjligheter.
”Er teknik tillför en ny dimension som inte finns idag, digitalisering i kombination med immunohistokemi och specifika nano partiklar möjliggör en helt fri kanal som inte döljer något i vävnadssnittet vid avbildning” var en av kommentarerna.

– De värdeskapande fördelarna som Lumitos teknik erbjuder tydliggjordes för fler i takt med att kunskapen hos monterbesökarna ökade. Att vi har något som skiljer sig från dagens teknik blev väldigt tydligt och att vi har en plats bland redan etablerade företag. Vår teknik möjliggör en extra osynlig signal inom traditionellt immunohistokemiskt (IHC) arbetsflöde – något som är helt unikt och därmed intressant för potentiella slutkunder och samarbetspartners, kommenterar Mattias Lundin, Lumitos VD.

Nu är bolaget i gång med att följa upp, kommunicera och ta nästa steg med både nya och tidigare kontakter.