Planering för nästa strategiska steg efter Europa – den amerikanska forskningsmarknaden för vävnadsdiagnostik

Efter lansering av SCIZYS, Lumitos lösning för forskningslaboratorier verksamma inom vävnadsdiagnostik i Sverige, följt av Norden och övriga Europa, planeras nu för nästa strategiska steg, en lansering på världens största forskningsmarknad, den amerikanska. Denna växande marknad beräknas år 2027 vara värd cirka 733 miljoner USD enligt Tissue Diagnostics Market Global Forecast 2027.

– Vi planerar att lansera i Europa under första delen av 2023 och så fort vi har fått ordentligt fotfäste och framgång där kommer vi att gå till världens största forsknings-marknad avseende histologi – USA. I enlighet med vår strategi så ser vi redan nu närmare på nästa steg för att påbörja planeringen. Ett steg i det arbetet är att titta på marknadens storlek och tillväxt, vilket vi också vill informera om, säger Mattias Lundin, Lumitos VD.

Nordamerika dominerar forskningssegmentet på totalmarknaden för vävnadsdiagnostik

Inom segmentet forskningslaboratorier på den totala marknaden för vävnadsdiagnostik dominerar Nordamerika (USA och Kanada) med en marknadsandel på över 51 procent 2021 och förväntas växa med cirka 6 procent kommande åren fram till 2027. Motsvarande andel för Europa var cirka 29 procent följt av Asien på cirka 12 procent och övriga världen på 7,5 procent.

Segmentet forskningslaboratorier i USA

Lumitos lösning riktar sig till segmentet amerikanska forskningslaboratorier som år 2027 beräknas motsvara cirka 733,6 MUSD, med en årlig tillväxt på 5,9 procent. I detta segment innefattas läkemedelsbolag (Pharma) som förväntas motsvara cirka 48 procent, företag och organisationer för kontraktsforskning (CRO:s) motsvarande 35 procent samt akademiska forskningslaboratorier, referenslaboratorier samt laboratorier för forensiska undersökningar (Academia) motsvarande 17 procent av segmentet.

– Lumito kommer att adressera samtliga segment på den amerikanska forskningsmarknaden, men planerar att initialt fokusera på Pharma och CRO:s, vilka tillsammans beräknas vara värda cirka 610 miljoner USD år 2027, kommenterar Mattias Lundin.

Källa: Tissue Diagnostics Market Global Forecast 2027, June 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.