Patent godkänt även i Indien

Det patent som beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider är nu även beviljat i Indien. Patentet är sedan tidigare godkänt i Europa, Sydkorea, Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan och vi avvaktar beviljande i Kanada.

Beviljandet av patentet i Indien förstärker Lumitos patentportfölj: Indien kan vara en stor potentiell framtida marknad för bolaget och patentet har potential inom flera användningsområden, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

Kort om Lumitos världsomspännande patentfamiljer: Lumitos patent omfattar att tillsammans med nano-partiklar som markör skapa bilder med hög upplösning av vävnader, i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i ett första steg har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Lumito har patenterat teknologin med tre världsomspännande patentfamiljer. 

  1. Den första patentfamiljen skyddar användandet av UCNP:s (upconverting nano-particles) för avbildning i spridande material. Denna familj har patent godkända i nyckelregioner över hela världen och innebär ett brett skydd, även utanför medicinskt användande. 
  2. Den andra patentfamiljen, också den med patent godkända i nyckelregioner (se ovan), beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider. Denna patentfamilj beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider. 

  3. Den tredje patentfamiljen beskriver hur UCNP kan användas vid avbildning av framför allt vävnadsprover, specifikt inom patologi och vävnadsdiagnostik. I augusti 2020 godkändes denna tredje patentfamilj i Europa som första region. Patentet innefattar det applikationsområde inom vilket Lumito ska lansera sin första produkt. Patentet skyddar Lumitos in vitro-diagnostik med uppkonverterande nanopartiklar (UCNP). 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lumito AB (publ), VD, Mattias Lundin, e-post: ml@lumito.se.

Se även www.lumito.se.

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.