Patent beviljat på den sydkoreanska marknaden för vävnadsdiagnostik. Patentet är tidigare godkänt i Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan

Lumitos produkterbjudande består av ett instrument samt infärgningsvätskor (reagenser) baserade på UCNP:s (up-converting nano-particles). Instrumentet används för att ge patologer och biomedicinska analytiker visuella avbildningar av vävnadsprover som underlag för diagnos. Specifika reagenser används för att färga in vävnadsprover så att en högre kontrast kan uppnås i avbildningar, vilket ökar patologernas möjligheter att ställa korrekta diagnoser. Nu har Lumitos patentfamilj som beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider godkänts i Sydkorea.

Patentet är sedan tidigare godkänt i Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan. Bolaget väntar på att ansökan ska beviljas i Kanada, Europa och Indien. Den asiatiska marknaden motsvarar 30 procent av världsmarknaden.

– Beviljandet av patentansökan är ett viktigt steg för oss. Sydkorea, den elfte största ekonomin i världen och en väletablerad marknad, ligger i framkant inom bland annat hälso- och sjukvårdssegmentet. Vår teknologi har flera andra möjliga användningsområden och förväntas ha stor potential för att bland annat påtagligt reducera kostnaderna för läkemedelsstudier, säger Stefan Nilsson, VD Lumito. 

Kort om totalmarknaden
Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik förväntas 2024 uppgå till ca 8 miljarder USD 2024 med en årlig tillväxt på ca 10 procent enligt Tissue Diagnostic Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trend and Forecast, 2016-2024. 

Kort om Lumitos teknik
Lumitos teknik baseras på uppkonverterande nanopartiklar (Up-Converting Nano Particles, ”UCNP”) som används som markörer för avbildning av såväl vävnader i levande organismer (in-vivo) som på vävnadsprov i laboratoriemiljö (in-vitro). Vid traditionell flourescensavbildning uppkommer bakgrundsljus, så kallad autofluorescens, från vävnaden vilket får till följd att kontrasten i bilderna blir låg. Autofluorescens minskar träffsäkerheten i analysen. Till skillnad från traditionell fluorescensmikroskopi tillåter Lumitos teknik infärgning med immunohistokemiska metoder parallellt med UCNP:s för både avbildning med synligt ljus och fluorescensljus. Lumitos instrument ger därmed, för ett och samma vävnadsprov, både en skanner för digital patologi enligt den traditionella avbildningen med synligt ljus, samtidigt som det erbjuder alla de fördelar som UCNP:s ger med fluorescens.