Monter på European Congress of Pathology – ett steg mot kommersialisering

 

För första gången någonsin kommer Lumito att medverka med egen monter på en patologikongress. Monter är bokad (nr 79) till European Congress of Pathology som går av stapeln i Basel den 3-7 september.

”Nu är vi redo att exponera vår produkt på en av Europas mest välbesökta mässor för patologer och andra professionella inom branschen. För oss innebär detta en passerad milstolpe och vi är alla väldigt upprymda för att visa vår lösning där. Nu lämnar vi utvecklingsfasen och går in i kommersialiseringsfasen", kommenterar VD Mattias Lundin som kommer att representera Lumito på kongressen tillsammans med fyra kollegor inom Sales & Marketing.

Lumitos innovativa teknik ger förutsättningar för en väsentligt förbättrad vävnads-diagnostik med vars hjälp vårdgivarna kan möta kraven på säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården.

Ambitionen är att lansera den första produkt på forskningslaboratorium under senare delen av 2022. Kunskaper och erfarenheter från forskningslaboratorierna kommer att användas när produkten i nästa steg anpassas till den kliniska miljön samtidigt som bolaget förväntar sig intäkter. Enligt affärsmodellen ska scannern säljas som kapitalvara och reagenserna som förbrukningsvaror, vilka genererar återkommande intäkter.

Kort om produkten
Produkten består av en whole slide imaging scanner (WSI), vilket är ett optiskt analysinstrument, som tillsammans med Lumitos UCNP (Upconverting Nano Particles)-baserade infärgningsvätskor för olika sjukdomsmarkörer (antikroppar) möjliggör för patologer att ta digitala bilder av vävnader. Scannern kan även ta bilder av traditionellt infärgade vävnadsprover (hematoxylin-infärgning och immunohistokemi).

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09
www.lumito.se

 

 

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fond-kommission, telefon: 08-503 015 50.