Monter på EACR Congress i Turin och Nordic Oncology Forum i Stockholm under juni 2023

Som ett led i bolagets marknadsföringsarbete mot kommersialisering, att fortsatt väcka intresse och skapa medvetenhet hos potentiella slutkunder samt samarbetspartners kommer Lumito att medverka med egen monter på European Association for Cancer Research (EACR) 2023 i Turin, Italien den 12-15 juni, samt Nordic Oncology Forum i Stockholm den 26-27 juni.

”Vi ser fram emot att visa vår produkt och fortsätta bygga värdefulla relationer genom att närvara vid dessa viktiga sammankomster. I Stockholm adresserar vi både nya och befintliga kontakter i Sverige och Norden som första steg i vår lanseringsstrategi och i Turin förbereder vi oss för resten av Europa. Där är det specifikt mot cancerforskningen där allt nytt och innovativt presenteras och diskuteras, kommenterar VD Mattias Lundin som kommer att närvara tillsammans med tre kollegor inom Sales & Marketing.

Lumitos produkt, SCIZYS, utgörs av en scanner och UCNP reagenser (Upconverting Nano Particles infärgningsvätskor). Ambitionen är produktlansering under första delen av 2023 på segmentet forskningslaboratorier.