Lyckad närvaro för Lumito på European Congress of Pathology

Lumito deltog med monter på European Congress of Pathology i Dublin den 10–12 september. Kongressen samlade totalt 4 448 personer, och intresset för Lumitos monter var stort. Ett ökat intresse visades även från återkommande besökare och potentiella distributörer.

European Congress of Pathology rankas som en av Europas ledande kongresser inom patologi. Kongressen ger utställande företag möjlighet att presentera sina produkter och lösningar för potentiella kunder och samarbetspartners.

”Besökarna uttryckte ett stort intresse för vår produkt, dess tekniska aspekter och när den blir tillgänglig på marknaden. Konstruktiva dialoger har inletts för framtida samarbeten och jag är mycket nöjd över den respons och igenkänning vår unika produkt erhållit, särskilt från besökare från tidigare kongresser”, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

Under året har Bolaget hittills deltagit med monter på totalt tre kongresser, vilket har bidragit till att stärka Bolagets relation med potentiella slutkunder och samarbetspartners.