Lumitos VD Stefan Nilsson har avlidit

”Det är med stor sorg som vi meddelar detta djupt tragiska och högst oväntade besked”, säger Masoud Khayyami, styrelseordförande i Lumito. ”Stefan Nilsson har mycket hastigt och oväntat lämnat oss. Han avled igår i sviterna från en hjärtinfarkt i samband med motionsträning under fredagen. Våra tankar går till Stefans familj och närmaste.”

”Stefan har med sin gedigna erfarenhet från HighTech och MedTech-industrin och genom sitt starka och genuina engagemang varit en enastående stark och skicklig ledare för Lumito som han lotsat till att, i våra ögon, bli ett mycket lovande MedTech bolag. Vi är väldigt tacksamma för den tiden vi haft möjligheten att ha honom vid rodret och han har varit mycket uppskattad av både styrelse och medarbetare” säger Masoud Khayyami.

Styrelsen har utsett styrelseledamoten Urban Widén som tillförordnad VD samt CFO Henrik Ljung till vice VD. Styrelsen inleder omedelbart en rekryteringsprocess för att hitta Stefan Nilssons efterträdare.

 

För ytterligare information, vänligen information kontakta:

Masoud Khayyami, styrelseordförande i Lumito, 0708-152190.

Urban Widén. t f VD Lumito, 0704-663160.
 

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl 08.50.

 

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se

Aktien handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.