Lumito tecknar Letter of Intent med Kaivogen Oy för produktion av bolagets kompletta reagens-kit

Lumito AB och det finska bolaget Kaivogen Oy har tecknat en avsiktsförklaring, Letter of Intent, för produktion av Lumitos immunohistokemi reagens-kit, vilket ingår i bolagets kompletta produkterbjudande inom digital vävnadsanalys. Ambitionen är att lansera den första produkten på forskningslaboratorium under den senare delen av 2022.

 

Lumitos produkt består av en scanner samt UCNP (Up Converting Nano Particles)-baserade inmärkningsvätskor (reagenser) för olika sjukdomsmarkörer. I april tecknade bolaget ett samarbetsavtal för 0-serieproduktion av bolagets scanner med Optronics Partner pr AB. Produkten har förutsättningar att förbättra vävnadsdiagnostiken genom att möta det ökade behovet av specifik vävnadsanalys genom högre analyskvalitet och kortare analystider. Tekniken är baserad på ett IHC-reagenskit där Lumitos UCNPs fungerar som tumörrapportörer.

 

 

         Vi är stolta över att Lumito har valt oss som tillverkningspartner. Lumitos unika plattform i kombination med vår beprövade kunskap om nanopartikelbaserad upconversion teknik har skapat denna spännande möjlighet för båda företagen, kommenterar Leena Kokko, VD för Kaivogen, ett företag inom Uniogen-gruppen.
 

         På Uniogen utvärderar vi ständigt nya sätt att skapa värde för våra industriella partners genom våra processer och forskningsbaserade innovationer. Vi är glada över samarbetet med Lumito inom digital vävnadsdiagnostik, säger Ilari Antila, VD för Uniogen.
 

         Den avsiktsförklaring, Letter of Intent, som signerats med Kaivogen är ett viktigt steg för att säkerställa produktion av vårt kompletta reagenskit bestående av UCNP:s och vår infärgningsvätska, inför kommande produktlansering på forskningslaboratorium, säger Mattias Lundin, Lumitos VD.

 

Länk till information gällande Lumitos teknik.

Länk till pressmeddelande ”Lumito tecknar samarbetsavtal med Optronic för 0-serieproduktion av bolagets scanner”

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

 

 

 

 

 

 

Kaivogen som är ett bolag inom Uniogen är specialiserat på immunoanalyser och antikroppstester och en pålitlig partner för specifika IVD-analyser. Uniogen är en pionjär inom klinisk diagnostik och erbjuder lösningar inom klinisk diagnostik, point-of-care testning och instrument inom life science. Företaget erbjuder lösningar för kliniska laboratorier, företag inom in vitro-diagnostik, forskningsorganisationer och läkemedelsföretag. UpconTM är ett registrerat varumärke som tillhör Kaivogen och är idealiskt för olika applikationer, i synnerhet bio affinitet baserad analyser och mikroskopisk avbildning. Ytterligare information om Uniogen, med säte i Åbo, Finland, finns www.uniogen.com.

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fond-kommission, telefon: 08-503 015 50.