Lumito presenterar resultat från den framgångsrika konceptvalideringsfasen

Som tidigare meddelats är resultaten från den första vävnadsstudien (länk till materialet) (https://www.lumito.se/teknik/konceptvalidering/) mycket lovande och talar för snabb utveckling och lansering av Lumitos unika produkter på marknaden. Studien utfördes i samarbete med företagets utvecklingspartner The Technology Partnership (TTP) och det externa forskningslaboratoriet BioIVT med hjälp konceptprototyper av företagets produkter; infärgningsmedel och instrument för digitalpatologi.

Studien använder snittad och infärgad mänsklig tarmvävnad och med syfte att lokalisera cytokeratin som fungerar som markör för epitelceller. Studien visar att: 

1.     Lumitos infärgningsmedel kan användas i automatiserad infärgningsutrustning. 

2.     Lumitos luminiscensavbildning och traditionell vitljusavbildning går att kombinera på ett enskilt objektglas. 

3.     Lumitos luminiscensavbildning kan med precision återge information om olika typer av celler i mänsklig vävnad. 

“Resultaten från studien är mycket lovande och ger stöd åt våra förväntningar; snabb utveckling och lansering av Lumitos infärgningsmedel och instrument för digitalpatologi på marknaden. Detta indikerar att våra produkter signifikant kan förbättra diagnostiken för vävnadsprover genom att förbättra kvaliteten på analysen”, säger Stefan Nilsson, VD på Lumito.

Företaget är redan i gång med utvecklingsarbetet i steg 2 tillsammans med TTP. Målet för steg 2 är utvecklade alfa- och betaprototyper av både infärgningsmedel och instrument.  

För mer information inklusive bilder från konceptvalideringen hänvisar vi till https://www.lumito.se/teknik/konceptvalidering/