Lumito presenterar på Nordic Symposium on Digital Pathology

 

Lumito kommer den 16 maj att presentera sin teknologi under temat Open Innovation på Nordic Symposium on Digital Pathology i Linköping där 200 deltagare från mer än 10 länder förväntas deltaga.

– Det här är ett mycket bra tillfälle att samlat få presentera vår teknik och att träffa patologer och företrädare för olika verksamheter inom digital patologi, säger VD Stefan Nilsson.