Lumito presenterar på Nordic Symposium on Digital Pathology

 

Lumito kommer den 16 maj att presentera sin teknologi under temat Open Innovation på Nordic Symposium on Digital Pathology i Linköping där 200 deltagare från mer än 10 länder förväntas deltaga.

– Det här är ett mycket bra tillfälle att samlat få presentera vår teknik och att träffa patologer och företrädare för olika verksamheter inom digital patologi, säger VD Stefan Nilsson.

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. By clicking ”Accept”, you consent to our use of cookies. Cookie Policy.