Lumito närvarar på 19th European Congress on Digital Pathology i Budapest

Lumito närvarar på 19th European Congress on Digital Pathology i Budapest, 14–17 juni 2023. På plats finns Lumitos projektledare Krzysztof Krawczyk tillsammans med bolagets CTO Andreas Johansson. Krzysztof håller även en posterpresentation. Se bild som bilaga från första dagen.