Lumito i process om notering på Nasdaq First North Growth Market

Lundabaserade medicinteknikbolaget Lumito AB har inlett en process för notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. 

Meddelande om sista dag för handel på NGM Nordic SME och första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market kommer att meddelas när respektive marknadsplats godkänt Bolagets ansökningar.

Ägare av aktier och teckningsoptioner i Lumito behöver inte vidta några åtgärder med anledning av det planerade listbytet. 

Certified Adviser vid den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara G&W Fondkommission, som även varit Bolagets Mentor på NGM Nordic SME.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Widén, tf VD Lumito AB (publ)
Tel: 070-466 31 60,
e-post: uw@lumito.se
  Se även www.lumito.se.

 

Lumito

är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se

Lumitos aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.