Lumito har startat en intern förstudie för multiplexing

Lumito har startat en förstudie där syftet är att undersöka möjligheterna med multiplexing, genom att addera ytterligare en nanopartikel inmärkning till bolagets unika UCNP-baserade teknologi.

Det finns ett uttalat behov från marknaden kring önskemål om multiplexing för att ytterligare underlätta och effektivisera arbetet inom vävnadsanalys. Lumito erbjuder multiplexing redan nu med dagens produkt genom att kombinera kromogen inmärkning med bolagets egen UCNP inmärkning i samma bild.
  

– Utvecklingen av vår första reagensprodukt, SCIZYS Erbium Kit, är nu färdig och våra interna utvecklingsresurser kan nu fokusera på nästa generations produkt. Det känns väldigt uppmuntrande och strategiskt rätt att nu gå i gång med detta projekt, kommenterar Lumitos VD, Mattias Lundin.

 
Multiplexing är en teknik som möjliggör samtidig analys av flera biomarkörer inom ett enda vävnadsprov. Bolaget bedömer att konkurrenskraften ökar ytterligare genom att erbjuda ännu en UCNP inmärkning i samma bild.