Lumito – första resultaten från ny instrumentprototyp – väsentligt förbättrad bildkvalitet.

Baserat på resultaten i konceptfasen har en ny instrumentprototyp utvecklats. Jämförelser gjorda med samma mikroskopglas som användes i konceptfasen, med vävnad infärgad med Lumitos reagensvätska, har visat en väsentligt förbättrad bildkvalitet.

Efter avslutad konceptfas, baserat på gjorda erfarenheter, startades under Q4 2018 steg två av utvecklingen av instrument och infärgningsvätskor för vävnadsdiagnostik. En ny teknisk lösning av det optiska instrumentet har tagits fram och tester har visat på väsentlig förbättring av bildkvaliteten (länk till hemsidan).Samtliga optiska komponenter förutom ljuskälla och kamera är utbytta. Den effektiva framtagningen av den nya prototypen visar en bra nivå på förståelsen för instrumenttekniken vilket är strategiskt viktigt i den fortsatta utvecklingen.

– De goda resultaten från det nya instrumentet är glädjande och vi ser med tillförsikt fram mot det fortsatta utvecklingsarbetet säger VD Stefan Nilsson.