Lumito ­– Associated Member i PathLAKE och del av konsortiets värdefulla nätverk

Lumitos ansökan om medlemskap i PathLAKE konsortiet har godkänts. PathLAKE-konsortiet består av ledande NHS Trusts och brittiska universitet som i samarbete med industriella partners ligger i framkant när det gäller innovation inom digital patologi. Konsortiet arbetar bland annat med AI-driven diagnostik för att öka effektiviteten i patologirapporteringen och förbättra patientresultaten genom avancerad diagnostik och urval av patienter för personlig medicin.

– Jag är stolt över vårt medlemskap i PathLAKE som jag ser som ett erkännande att Lumito står för en lovande innovativ teknik som kan bli en del av AI-driven diagnostik i framtiden. Det blir intressant att se vad medlemskapet kommer att innebära för oss, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

PathLAKE är ett av fem Centres of Excellence för utveckling av artificiell intelligens (AI) inom digital patologi och radiologi i Storbritannien. Det förväntas att konsortiet ska spela en ledande roll i utvecklingen, valideringen och genomförandet av AI inom cellulär patologi.

PathLAKE-projektet styrs av ett konsortium med 14 medlemmar bestående av fyra NHS Trusts, fyra universitet och sex företag inom den privata sektorn. Sedan projektet inleddes i januari 2019 har kontakt tagits med ett antal andra organisationer och företag som medlemmarna i konsortiet anser skulle kunna tillföra PathLAKE ett mervärde.

Statusen "Associerad Member" har skapats med målet att uppmuntra och stimulera innovation och utveckling av AI-lösningar med anknytning till digital patologi genom att skapa en närmare relation med dessa andra organisationer och företag än vad som annars skulle vara fallet om de bara engagerades som leverantörer av produkter och tjänster.

PathLAKE leds av professor David Snead, idag konsulterande patolog vid University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust (UHCW) och professor i patologipraktik vid University of Warwick. Han har varit verksam vid Universitetssjukhuset i Coventry i 20 år. Han är en internationell expert på digital patologi och bidrog till att Coventry var ett av de första sjukhusen i Europa som övergick till digital patologi för rutindiagnostik. Hans team publicerade världens största valideringsstudie om användningen av digital patologi, och som tilldelades 2016 års Roger Cotton Prize för bästa artikel i histopatologi. Professor David Snead kommenterar:
– Vi välkomnar företag som utvecklar innovativa digitala hälsovårdslösningar som kan förbättra patienternas resultat i framtiden och bjuder in nya företag med banbrytande diagnostisk teknik att samarbeta med PathLAKE.

Läs även pressmeddelandet om ”Förstudie för att detektera njurcancer initierad med University Hospitals Coventry and Warwickshire i Storbritannien”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post:
 ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

PathLAKE är ett av fem expertcentrum för digital patologi och medicinsk bildbehandling som stöds av en investering på 50 miljoner pund från Data to Early Diagnosis and Precision Medicine av Industrial Strategy Challenge Fund, som förvaltas och drivs av UK Research and Innovation (UKRI). www.pathlake.org

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.