Live-demonstration av Lumitos scanner bekräftade problemlösningsförmågan

Äntligen fick vi visa vår produkt, SCIZYS by Lumito, under en live-demonstration där vävnadsbilder scannades i Lumitos laboratorium under överseende av ett tiotal forskare och patologer från Malmö/Lund-området. Besökarna insåg mervärdet med vår produkt och bekräftade det problem som Lumito potentiellt kan lösa.

Tommy Lidström, Ph. D., Postdoc. vid institutionen för strålningsvetenskaper, enhet onkologi, förklarade Lumitos styrka i förhållande till all annan känd teknik och presenterade den del av resultaten från den avslutade vetenskapliga studien som illustrerar hur Lumitos UCNP teknik kan användas för att mer precist kvantifiera proteinuttryck i vävnadsprover från bukspottkörtelcancer. Tommy Lidström är huvudförfattare till den publicerade artikeln, ”Extracellular galectin 4 drives immune evasion and promotes T-cell apoptosis in pancreatic cancer” publicerad i amerikanska Cancer Immunology Research.

 

– Vi hade tre olika presentationer som resulterade i intressanta diskussioner, även kliniska sådana med de besökare som är kliniker, och fick många relevanta och bra förslag på ytterligare applikationsområden där vår produkt kan skapa mervärden. Vår affärsmodell mottogs också positivt, speciellt möjligheten att hyra scannern genom att betala mer för UCNP reagensvätska. Nu jobbar vi vidare med de värdefulla kontakterna vi etablerat och planerar redan för nästa stopp på Lumitos Road Show, säger Lumitos VD Mattias Lundin.

 

För de inbjudna som inte kunde närvara den 14 februari är de inbjudna till ett nytt presentations- och demonstrationstillfälle under mars.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

VD Mattias Lundin

e-post: ml@lumito.se

tel: 076-868 45 09

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.