Leverans från RISE – nu sker optimering i Lumitos egen regi

RISE har på uppdrag av Lumito bedrivit utveckling av protokoll för framtagning av reagens baserat på UCNP:s (UpConverting NanoParticles) för inmärkning av vävnad. Inmärkta vävnadsprover skannas sedan med Lumitos scanner och resulterar i bilder med hög kontrast och utan bakgrundsinformation.

RISE har i slutet av juni levererat resultaten från utvecklingen. Lumito har under våren etablerat egen labbkapacitet med hög kompetens inom funktionalisering av uppkonverterande nanopartiklar och genomför nu den slutliga optimeringen i egen regi. Detta ligger i linje med bolagets strategi att successivt bygga upp en egen organisation med kompetens och kapacitet att fortsätta utveckling och förvaltning av våra nuvarande och kommande produkter.

Målet är att ha reagenser och scanner klara för verifiering och extern validering under Q3.

– Vi är glada att vi nu har egen kompetens och kapacitet att ta över den slutliga optimeringen av reagenserna från RISE och att vi fortsatt kan bedriva utveckling av nya produkter även inom det området, säger VD Stefan Nilsson som ser fram emot kommande verfiering och validering av produkten.

 

För ytterligare information, vänligen information kontakta:

Lumito AB (publ), VD Stefan Nilsson, e-post: sn@lumito.se, telefon +46 767 78 59 05.

 

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2020 kl 10:00. 

Aktien handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.

 

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se