Gott resultat i avslutad förstudie med Umeå universitet där Lumitos teknik inneburit bättre möjligheter jämfört med andra immunohistokemiska metoder

 

Den förstudie som vid årsskiftet inleddes tillsammans med en forskargrupp under ledning av biträdande universitetslektor Daniel Öhlund, vid Umeå universitet, har avslutats med goda resultat. Forskargruppen avsåg att kartlägga hur Lumitos UCNP-teknik (Up-Converting Nano Particles) kunde användas för att förbättra möjligheten att åskådliggöra proteinuttryck i bukspottkörtelcancer.

Med hjälp av Lumitos avbildningsteknik har vi bland annat undersökt om ett visst protein sprider sig via sekretion från cancercellerna ut i tumörens stödjevävnad, tumörstromat. Lumitos teknik har inneburit bättre möjligheter, jämfört med andra immunohistokemiska metoder, att åskådliggöra utsöndrade proteiners penetrans i tumörstromat, säger Daniel Öhlund vars ambition är att få en vetenskaplig artikel publicerad i ämnet.

– Projektet och studien från forskargruppens sida är nu avslutad och vi har fått den resultatfeedback som vi hade hoppats på. Projektet har gett oss ovärderlig kunskap som kommer att användas i vårt arbete framåt för att skapa en bred och konkurrenskraftig produkt genom att identifiera fler indikationer där vår teknik kan användas, kommenterar Mattias Lundin, Lumitos VD.
 

För ytterligare vänligen information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.