Första fabriksproducerade SCIZYS reagens-kit finns nu färdigt

Den första batchen av Lumitos reagensvätska avsedd för försäljning till slutkund är nu producerad av Lumitos produktionspartner Uniogen Oy.

Lumito har samarbetat med Uniogen Oy (tidigare Kaivogen Oy) i drygt 15 månader nu för att förbereda produktionen av det nanopartikel-baserade reagenskit som tillhör bolagets digitala patologilösning.

– Det känns väldigt bra att en avgörande ingrediens i vår lösning nu finns färdigproducerad så att vi står helt redo när nästa pusselbit kommer på plats för att sedan kunna lansera SCIZYS, kommenterar Mattias Lundin, Lumitos VD.

SCIZYS Erbium Kit utgör en väsentlig del av bolagets första produkt som också består av en digital scanner.