Forskargrupp vid Tyndall National Institute har fått en artikel publicerad om användning av uppkonverterade nanopartiklar

En forskargrupp vid Tyndall National Institute i Cork, Irland, har fått en artikel publicerad i Biomedical Optics Express med titeln ”High contrast breast cancer biomarker semi-quantification and immunohistochemistry imaging using upconverting nanoparticles”. I forskningsstudien används Lumitos teknologi med uppkonverterade nanopartiklar (UCNPs).

I artikeln undersöks användningen av UCNPs för att särskilja olika nivåer av HER2 i CPA (control pellet arrays) och HER2-positiv bröstcancervävnad. Resultaten visar på ett bra semi-kvantitativt verktyg för HER2-bedömning av bröstcancervävnader.
 

– Vi ser positivt på att vår teknologi testas i olika typer av användningsområden och är glada över att resultaten i artikeln är lovande i jämförelse med traditionella referensmetoder, kommenterar VD Mattias Lundin.

 
Artikeln finns publicerad för att läsa här: https://opg.optica.org/boe/fulltext.cfm?uri=boe-15-2-900&id=545726