Den vetenskaplig artikeln ”Bioconjugation of photon-upconversion nanoparticles for cancer biomarker detection and imaging” är nu publicerad i Nature Protocols

Den vetenskapliga artikeln med titeln Bioconjugation of photon-upconversion nanoparticles for cancer biomarker detection and imaging är nu publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Protocols. Läs artikeln här.

 

Dr Matthias Mickert, Senior Chemical Engineer på Lumito, var en del av Gorris-gruppen vid Regensburgs universitet som nyligen flyttade till Masaryk University i Brno. Artikeln sammanfattar gruppens forskning och beskriver metoder för syntes och konjugering av UCNP:s (upconversion nanopartiklar) som tidigare fastställts av gruppen.

 

Nature Protocols är en välkänd vetenskaplig tidskrift med gott renommé och en hög tvåårig impact factor på 13,49. Tidskriftens huvudsyfte är att publicera de bästa protokollen från ledande experter inom kemi, biologi och klinisk vetenskap.

 

Läs det tidigare pressmeddelandet om den vetenskapliga artikeln här.

 

För ytterligare information, kontakta: 

 

Lumitos VD, Mattias Lundin, e-post: ml@lumito.se

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrunds-information sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

 
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.