Lumito Arrow right Arrow right

Innovativ digital avbildningsteknik möter ökat antal biopsier

Lumito utvecklar en ny innovativ avbildningsteknik. Med hjälp av bolagets digitala bilder kan patologer och forskare få ett mer komplett histologiskt underlag för analyser och klinisk diagnostik. Vi vill erbjuda ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik. Planen är att lansera vår första produkt för forskningslaboratorier i slutet av 2022 och därefter en klinisk produkt. Scannern tar även bilder av traditionella hematoxylin- och eosininfärgade vävnadssnitt likaså av kromogen-baserad immunohistokemi (IHC).

Högre analyskvalitet och kortare analystider

Tekniken möjliggör erhållande av bilder med högre kontrast, ökat dynamiskt omfång och minskad ospecifik bakgrund. Genom att högre analyskvalitet och kortare analystider kan erhållas, finns förutsättningar för att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover.

Det är också möjligt att växla mellan visualisering av morfologin och vår unika UCNP IHC-inmärkning. Systemets flexibilitet medger också visualisering av båda avläsningarna samtidigt, överlagrade i samma bild. Sammantaget ger detta mer detaljerad information, utan de problem med överlappning och ospecifik inmärkning man erhåller med traditionell metodik.

Lumito har nyligen avslutat en förstudie tillsammans med Umeå universitet under ledning av, biträdande universitetslektorn Daniel Öhlund, med goda resultat. Forskargruppen har kartlagt hur bolagets UCNP-teknik kan användas för att förbättra möjligheten att åskådliggöra proteinuttryck i pankreascancer.

Med hjälp av Lumitos avbildningsteknik har vi bland annat undersökt om ett visst protein sprider sig via sekretion från cancercellerna till tumörens stödjevävnad, tumörstromat. Lumitos teknik har medfört bättre möjligheter, jämfört med andra immunohistokemiska metoder, att åskådliggöra utsöndrade proteiners penetrans i tumörstromat, säger Daniel Öhlund.

 

Bilderna visar cellkärna respektive HER2 i exakt samma celler i samma vävnadssnitt. Bilden ovan visar vävnadssnitt med traditionell histologisk färgning som illustrerar förekomsten av samtliga celler (hematoxylinfärgning med blå cellkärnor) i ett vävnadssnitt.

 

Bilden ovan visar samma vävnadssnitt med tumörcellerna specifikt inmärkta med Lumitos UCNP (vitt, HER2 grad 3 (3+) tumörceller).

 

 

Kontakt med forskargrupper

Vi har flera pågående studier, och är intresserade av att komma i kontakt med fler forskargrupper för  samarbete för att kartlägga var vår produkt kan göra störst nytta. Är du intresserad av att diskutera ett framtida samarbete och gärna vill veta mer om vår teknik är du välkommen att kontakta vår produktspecialist Tim Nilsson, tn@lumito.se, telefon: 072 572 10 90 för mer information.