Lumito Arrow right Arrow right

Global marknad

Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik (tissue diagnostics) uppskattades 2015 till ca 3,6 miljarder USD. Marknaden förväntas 2024 uppgå till ca 8 miljarder USD 2024 med en årlig tillväxt på cirka 10 procent(1). De största geografiska marknaderna är Nordamerika och Europa följt av Asien. Latinamerika och Mellanöstern och Afrika (MEA) står tillsammans endast för cirka 10 procent av den globala marknaden. Störst tillväxt förutspås i Asien (1). Lumito planerar att i första hand vända sig till de europeiska och nordamerikanska marknaderna.

 

Tillväxt

Bolaget bedömer att marknadstillväxten drivs av flera faktorer. Den genomsnittliga livslängden på befolkningenglobalt ökar och med en åldrande befolkning ökar behovet av sjukvård och därmed antalet provtagningar och analyser.

 

1 Tissue Diagnostic Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trend and Forecast, 2016-2024”; Transparency Market Research, Feb 2017