Lumito Arrow right Arrow right

Global marknad

Dagens metoder för vävnadsdiagnostik är att det tas ett vävnadsprov som prepareras och snittas och placeras på ett objektglas för att möjliggöra sökning efter avvikelser. Analysen och diagnosen är helt beroende av patologens erfarenhet och bedömning. Det finns en hög efterfrågan på produkter med hög samstämmighet och pålitliga analyssvar. En undersökning visar att samstämmigheten inom bröstbiopsier baserat på dagens infärgningsmetoder är 75 procent. Detta innebär att 25 procent av patologernas utlåtanden riskerar att vara felaktiga1.

Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik beräknades år 2020 vara värd 28,7 miljarder SEK (3,4 BUSD) med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 6,5 procent fram till 2025 (1). Samtidigt förväntas den digitala marknaden inom patologi, vilken Lumito adresserar, ha en årlig tillväxt på cirka 16,5 procent från 2018 till 2023 (2).

Vi bedömer att marknadstillväxten drivs av flera faktorer. Den genomsnittliga livslängden på befolkningen globalt ökar och med en åldrande befolkning ökar behovet av sjukvård och därmed antalet provtagningar och analyser.

Den största geografiska marknaden är USA med omkring 40 procent av den globala marknaden följt av Europa på 30 procent, Asien på 20 procent och övriga delar av världen på cirka 10 procent (3). Vi planerar att i första hand vända oss till den europeiska och den nordamerikanska marknaden.

 

Två olika segment

Vi delar in den globala marknaden för vävnadsdiagnostik i två olika segment. Kliniska laboratorium och forskningslaboratorium. Vi uppskattar att det finns cirka 26 000 kliniska laboratorium av varierande storlek som arbetar med histopatologi och cirka 13 000 forskningslaboratorium runt om i världen (4). Vi uppskattar också att var 7-10 år byts instrument ut på laboratorierna, vilket betyder att det årligen sker cirka 3 900 instrumentutbyten, varav 1 300 på forskningslaboratorier.

 

1 Digital Pathology: Technologies and Global Markets, Oct 2019
2 Markets and Markets, Tissue Diagnostics Market Published Date: May 2020
3 Grand View Research, Tissue Diagnostics Market, 2019
Svensk förening för Patologi – Avdelningar för klinisk patologi i Sverige