Lumito Arrow right Arrow right

En global växande marknad

Lumito har uppdaterat marknadsinformationen och utgår nu från basåret 2021. Dessutom sträcker sig prognosen fram till år 2028, enligt källa 1 nedan.

Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik uppskattades år 2021 till 46,7 miljarder SEK (4,7 BUSD) med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 7,7 procent fram till 2028(1), vilket innebär 78,5 miljarder SEK (7,96 BUSD). Störst andel av den globala marknaden har USA, följt av Europa och därefter Asien.

Marknaden för digital patologi, som Lumito adresserar, förväntas ha en årlig tillväxt på cirka 13,5 procent från 2022 till 2028(2).

Sverige har kommit längst i världen inom digital patologi och implementering av scanners på patologilaboratorium och målet är därför att påbörja produktlanseringen för forskningslaboratorier i Sverige och Skandinavien under senare delen av 2022.

Efter etableringen på de skandinaviska marknaderna är nästa mål att etablera sig i de europeiska länder som har kommit längst inom digitaliseringen av histopatologi, exempelvis Nederländerna och Storbritannien. På längre sikt har Lumito även som mål att etablera produkter på den nordamerikanska marknaden, där USA ses som den primära marknaden.

 

Två olika segment

Vi delar in den globala marknaden för vävnadsdiagnostik i två olika segment. Kliniska laboratorium och forskningslaboratorium. Vi uppskattar att det finns cirka 26 000 kliniska laboratorium av varierande storlek som arbetar med histopatologi och cirka 13 000 forskningslaboratorium runt om i världen (3). Vi uppskattar också att var 7-10 år byts instrument ut på laboratorierna, vilket betyder att det årligen sker cirka 3 900 instrumentutbyten, varav 1 300 på forskningslaboratorier.

 

1 www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tissue-diagnostics-market, 2022
2 Facts & Factors: Demand for Global Digital Pathology Market Size, mars 2022
3 Svensk förening för Patologi – Avdelningar för klinisk patologi i Sverige