Lumito Arrow right Arrow right

Global marknad

Dagens metoder för vävnadsdiagnostik är att det tas ett vävnadsprov som prepareras och snittas och placeras på ett objektglas för att möjliggöra sökning efter avvikelser. Analysen och diagnosen är helt beroende av patologens erfarenhet och bedömning. Det finns en hög efterfrågan på produkter med hög samstämmighet och pålitliga analyssvar. En undersökning visar att samstämmigheten inom bröstbiopsier baserat på dagens infärgningsmetoder är 75 procent. Detta innebär att 25 procent av patologernas utlåtanden riskerar att vara felaktiga1.

Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik beräknades år 2020 vara värd 28,7 miljarder kronor med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 6,5 procent fram till 2025, medan den digitala delen vilken Lumito tillhör har en ännu större årlig tillväxt på 13-20 procent2. Ur geografisk synpunkt är USA den största marknaden med omkring 40 procent av den globala marknaden följt av Europa på 30 procent, Asien på 20 procent och övriga delar cirka 10 procent3. 

 

Tillväxt

Bolaget bedömer att marknadstillväxten drivs av flera faktorer. Den genomsnittliga livslängden på befolkningenglobalt ökar och med en åldrande befolkning ökar behovet av sjukvård och därmed antalet provtagningar och analyser.

 

1 Digital Pathology: Technologies and Global Markets, Oct 2019
2 Markets and Markets, Tissue Diagnostics Market Published Date: May 2020
3 Grand View Research, Tissue Diagnostics Market, 2019