Lumito Arrow right Arrow right

Lansering på den svenska och europeiska forskningsmarknaden

SCIZYS är Lumitos första produkt och planen är att lansera denna för forskningslaboratorier på den svenska respektive skandinaviska marknaden under första delen av 2023. Därefter planeras för lansering på den övriga europeiska marknaden.

Den förväntade marknadspotentialen för Lumitos lösning bedöms vara stor och expansiv. Den digitala produktlösningen består av unika reagenser och en unik scanner som kan säljas som kapitalvara men kan också ge återkommande intäkter i form av nanopartikelbaserade reagenskit nödvändiga för varje vävnadsprov och analys.

Den totala marknaden för vävnadsdiagnostik förväntas växa från 5,3 BUSD år 2022 till 7,3 BUSD 2027 enligt Tissue Diagnostics Market Global Forecast to 2027 (Markets and Markets, juni 2022). Detta motsvarar en årlig tillväxt på 6,6 procent. Den europeiska marknaden motsvarar cirka 26 procent av totalmarknaden d v s cirka 1,37 BUSD år 2022 och förväntas ha en årlig tillväxttakt på 5,5 procent till 2027.

 

Två huvudsegment och Lumito adresserar båda

Marknaden delas in i två huvudsegment och Lumito adresserar båda – förbrukningsvaror som t ex antikroppar och reagenser, vilket 2022 motsvarar cirka 66 procent av totalmarknaden (3,5 BUSD) och instrument, som t ex infärgningsinstrument och scanners, motsvarande 34 procent (1,8 BUSD). Tillväxten på respektive segment förväntas vara 7,1 procent samt 5,5 procent per år fram till 2027.

 

Potentiell marknad vid lansering – 25% av den totala europeiska marknaden

Den totala potentiella marknaden som Lumito adresserar vid lanseringen: läkemedelsbolag, CRO:s, referenslaboratorier samt laboratorier för forensiska undersökningar motsvarar tillsammans cirka 25 procent av den totala europeiska marknaden för vävnadsdiagnostik. Det uppskattade värdet i Lumitos valda kundsegment är cirka 0,34 BUSD år 2022.

 

Lumitos lösning kan appliceras inom både IHC och digital patologi

Marknaden kan också segmenteras efter teknologi som immunhistokemi (IHC), in situ-hybridisering, digital patologi samt specialinfärgning.

SCIZYS by Lumito kan appliceras inom både IHC och digital patologi. Detta motsvarar 66 procent av bolagets potentiella europeiska totala marknad år 2022 värd 0,91 BUSD. I undersökningen finns ingen uppgift på fördelningen av IHC och digital patologi inom forskningssegmentet.