Lumito Arrow right Arrow right

Styrelse

Masoud Khayyami, Styrelseordförande

Doktor i biokemi vid Lunds Universitet.

Mer information om Masoud Khayyami

Roland Andersson, Styrelseledamot

Professor i kirurgi, Lunds universitet.

Mer information om Roland Andersson

Ulf Bladin, Styrelseledamot

Mer information om Ulf Bladin

Urban Widén, Styrelseledamot

Mer information om Urban Widén

Stefan Andersson-Engels, Styrelseledamot

Teknologie doktor i fysik, 1990, Lunds universitet.

Mer information om Stefan Andersson-Engels

Lumitos ledande befattningshavare

Urban Widén, tf VD

Mer information om Urban Widén

Andreas Johansson, CTO

Civilingenjör i elektroteknik, Lunds universitet

Mer information om Andreas Johansson

Henrik Ljung, CFO

Civilekonom, Lunds universitet

Mer information om Henrik Ljung

Revisor

Ola Bjärehäll, auktoriserad revisor och partner
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB
Scheelevägen 27, 223 63 Lund

www.pwc.se