Lumito Arrow right Arrow right

Styrelse

Roland Andersson, Styrelseledamot

Professor i kirurgi, Lunds universitet.

Mer information om Roland Andersson

Ulf Bladin, Styrelseledamot

Mer information om Ulf Bladin

Urban Widén, Styrelseordförande

Mer information om Urban Widén

Stefan Andersson-Engels, Styrelseledamot

Teknologie doktor i fysik, 1990, Lunds universitet.

Mer information om Stefan Andersson-Engels

Lumitos ledande befattningshavare

Lars Lindgren, Project Manager och Advisor

Civilingenjör maskin, Lunds tekniska högskola

Mer information om Lars Lindgren

Andreas Johansson, CTO

Civilingenjör i elektroteknik, Lunds universitet

Mer information om Andreas Johansson

Henrik Ljung, CFO

Civilekonom, Lunds universitet

Mer information om Henrik Ljung

Revisor

Ola Bjärehäll, auktoriserad revisor och partner
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB
Scheelevägen 27, 223 63 Lund

www.pwc.se